Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Beicio yn y Gwaed
E. A. Vincent
ISBN: 9781843232452 (1843232456)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 196 x 127 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £2.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel fywiog am freuddwyd llanc 16 oed i fod yn berchen ar ei feic modur ei hun, am ei ymdrechion i adolygu ar gyfer ei arholiadau TGAU, am broblemau perthynas rhieni a phlant ac am bwysau gan gyfoedion; i ddarllenwyr anfoddog 12-15 oed.

A lively nofel about a 16 year-old youth's dream of owning his own motor bike, about his efforts to revise for his GCSE exams and about the problems of parent-child relationships and peer pressure; for reluctant readers aged 12-15 years.
Rydym ym myd beiciau modur yn y nofel hon ac mae’r stori’n symud mor gyflym â’r Kawasaki mwyaf pwerus. Ond cefndir yw’r byd beiciau modur i’r nofel hon am fachgen un ar bymtheg oed sy’n gorfod wynebu nifer o benderfyniadau anodd, ac am y modd yr aiff ati i geisio gwireddu breuddwyd.

Mi fydd y manylion diddorol am yrru beiciau modur yn apelio at ddarllenwyr sy’n feicwyr neu’n ystyried bod yn feicwyr, ond mae digon yma i ddifyrru pob darllenydd. Ac mae breuddwyd Steff y prif gymeriad a’r problemau y mae'n eu wynebu wrth geisio ei gwireddu yn dal eich sylw o’r cychwyn hyd y diwedd.

Steff ei hunan sy’n dweud ei stori, ac mae’r hyn y mae’n ei ddweud amdano'i hunan a sut mae’n ymateb i’w fam ac eraill yn gyfuniad difyr o ddoniolwch a thristwch. Ar ddechrau’r nofel mae Steff yn gyfeillgar ag Aron sy’n cŵl, Lewis sydd â gwallt hir fel llenni dros ei wyneb a Gruff sy’n fòs ar bawb. Mae digon o arian gan rieni Aron iddo gael popeth mae’n ei ddymuno, mae Lewis yn gallu fforddio newid ei feiciau ‘bron yn amlach na’i bants’ ac mae Gruff yn gweithio mewn garej ac yn ennill cyflog. Mae Steff druan ar y llaw arall angen dwy fil o bunnau i brynu moped, a dim ond pum cant sydd ganddo yn y swyddfa bost. Ar ben hynny nid yw ei fam am iddo gael hyd yn oed moped ac nid diffyg arian yw’r rheswm – ac mae'r awdur yn ein cadw tan ddiwedd ei nofel cyn datgelu’r rheswm hwnnw.

A yw Steff yn gwireddu ei freuddwyd? Fydd e’n llwyddo i gael ei ddymuniad? A yw Aron, Lewis a Gruff yn ffrindiau da? Beth yw cyfrinach y fam? Dyma rai o’r cwestiynau mae'r awdur yn ein poenydio ni â nhw hyd y diwedd. Ac mae’n rhaid darllen hyd y tudalennau olaf cyn darganfod yr atebion.

Gareth William Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lloerig: Syniad Gwich?
Michael Morpurgo
£2.95
 
Prynwch
Llyfrau Lloerig: ...
Rose Impey
£3.95
 
Prynwch
Pwysig!
Sian Northey
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch