Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Fy Hanes i: Streic - Dyddiadur Ifan Evans, Llwybrmain, Bethesda, 1899-1903
Eigra Lewis Roberts
ISBN: 9781843232469 (1843232464)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2004
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 180x130 mm, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyddiadur cyffrous (1899-1903) bachgen ifanc yn cofnodi cyfnod cythryblus yn ei fywyd yn ystod Streic Fawr chwarel y Penrhyn, effeithiau newyn a thlodi ar y gymuned ym Methesda, a'r torcalon a barwyd gan streic a wnaeth elynion o gymdogion. 12 ffotograff du-a-gwyn.

The exciting diary (1899-1903) of a young boy who records a turbulent period in his life during the Great Strike at the Penrhyn slate quarry, the effects of hunger and poverty on the community of Bethesda, and the heartbreak wrought by a strike that made enemies of neighbours. 12 black-and-white photographs.
Nofel y gellir ei mwynhau fel stori neu fel sbardun i waith hanes wrth astudio bywyd chwarelwyr Bethesda yn ystod y Streic Fawr yw hon. Cawn hanes Streic Fawr Chwarel y Penrhyn drwy lygaid Ifan, bachgen syn dal yn yr ysgol ai dad ai frawd mawr yn gweithio yn y chwarel. Ar ddechraur dyddiadur cawn flas ar fywyd y teulu a gweithgareddau plant yr oes cyn cael cefndir i reswm y streic a hanes y Lord (Arglwydd Penrhyn).

Wedi dechraur streic down i wybod sut y bu i fywyd y chwarelwyr newid a pha mor galed oedd hi ar y teuluoedd oedd yn deyrngar ir achos. Down i ddeall y gwrthdaro rhwng y streicwyr ar bradwyr, pam fod milwyr wedi dod ir ardal a sut y bu i hyn oll achosi rhwyg yn y gymdeithas. Trwy ddarllen y dyddiadur, syn bytiau dros gyfnod o bedair blynedd, down i gydymdeimlon fawr ag Ifan a cheir ymdeimlad or dioddefaint ar tristwch oedd yn eu hwynebu.

Byddai hefyd yn llyfr addas i gymharu bywyd plentyn yn ystod Oes Fictoria bywyd plentyn heddiw. Ydir capel yr un mor bwysig i gymdeithas heddiw? Beth am ein bwyd an hamser hamdden?

Ar ddiwedd y llyfr, maer detholiad o luniau, y nodyn cefndir ar eirfa yn ychwanegu at ddealltwriaeth hanesyddol y cyfnod.

Yn y dosbarth, byddain adnodd arbennig ar gyfer gwaith traws-gwricwlaidd hanes ac iaith ar gyfer plant hŷn CA 2 neu ddisgyblion CA 3.

Yn bendant dyma lyfr syn werth ei ddarllen. Yn ogystal bod yn stori deimladwy syn eich cyffwrdd ir byw, mae hi hefyd yn afaelgar tu hwnt ac fe'i cewch yn anodd rhoir llyfr i lawr.

Angharad Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Holl Ganeuon Dafydd Iwan
Dafydd Iwan
£9.95
 
Prynwch
Pigion 2000: Eigra Lewis ...
Eigra Lewis Roberts
£1.99
 
Prynwch
Pigion 2000: R. Williams ...
R. Williams Parry
£1.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Gavi
Sonia Edwards
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Party Wall, The
Stevie Davies
£8.99
 
Prynwch
Plant
Fy Llyfr Englynion
 
£6.95
 
Prynwch