Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Fy Hanes i: Streic - Dyddiadur Ifan Evans, Llwybrmain, Bethesda, 1899-1903
Eigra Lewis Roberts
ISBN: 9781843232469 (1843232464)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 180x130 mm, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyddiadur cyffrous (1899-1903) bachgen ifanc yn cofnodi cyfnod cythryblus yn ei fywyd yn ystod Streic Fawr chwarel y Penrhyn, effeithiau newyn a thlodi ar y gymuned ym Methesda, a'r torcalon a barwyd gan streic a wnaeth elynion o gymdogion. 12 ffotograff du-a-gwyn.

The exciting diary (1899-1903) of a young boy who records a turbulent period in his life during the Great Strike at the Penrhyn slate quarry, the effects of hunger and poverty on the community of Bethesda, and the heartbreak wrought by a strike that made enemies of neighbours. 12 black-and-white photographs.
Nofel y gellir ei mwynhau fel stori neu fel sbardun i waith hanes wrth astudio bywyd chwarelwyr Bethesda yn ystod y Streic Fawr yw hon. Cawn hanes Streic Fawr Chwarel y Penrhyn drwy lygaid Ifan, bachgen sy’n dal yn yr ysgol a’i dad a’i frawd mawr yn gweithio yn y chwarel. Ar ddechrau’r dyddiadur cawn flas ar fywyd y teulu a gweithgareddau plant yr oes cyn cael cefndir i reswm y streic a hanes y Lord (Arglwydd Penrhyn).

Wedi dechrau’r streic down i wybod sut y bu i fywyd y chwarelwyr newid a pha mor galed oedd hi ar y teuluoedd oedd yn ‘deyrngar i’r achos’. Down i ddeall y gwrthdaro rhwng y streicwyr a’r bradwyr, pam fod milwyr wedi dod i’r ardal a sut y bu i hyn oll achosi rhwyg yn y gymdeithas. Trwy ddarllen y dyddiadur, sy’n bytiau dros gyfnod o bedair blynedd, down i gydymdeimlo’n fawr ag Ifan a cheir ymdeimlad o’r dioddefaint a’r tristwch oedd yn eu hwynebu.

Byddai hefyd yn llyfr addas i gymharu bywyd plentyn yn ystod Oes Fictoria â bywyd plentyn heddiw. Ydi’r capel yr un mor bwysig i gymdeithas heddiw? Beth am ein bwyd a’n hamser hamdden?

Ar ddiwedd y llyfr, mae’r detholiad o luniau, y nodyn cefndir a’r eirfa yn ychwanegu at ddealltwriaeth hanesyddol y cyfnod.

Yn y dosbarth, byddai’n adnodd arbennig ar gyfer gwaith traws-gwricwlaidd hanes ac iaith ar gyfer plant hŷn CA 2 neu ddisgyblion CA 3.

Yn bendant dyma lyfr sy’n werth ei ddarllen. Yn ogystal â bod yn stori deimladwy sy’n eich cyffwrdd i’r byw, mae hi hefyd yn afaelgar tu hwnt ac fe'i cewch yn anodd rhoi’r llyfr i lawr.

Angharad Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Holl Ganeuon Dafydd Iwan
Dafydd Iwan
£9.95
 
Prynwch
Pigion 2000: Eigra Lewis ...
Eigra Lewis Roberts
£1.99
 
Prynwch
Pigion 2000: R. Williams ...
R. Williams Parry
£1.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch