Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Whap!: Creadyn
Gwion Hallam
ISBN: 9781843232476 (1843232472)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 184x124 mm, 176 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £5.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel ddiddorol am fachgen pedair ar ddeg oed sy'n dioddef dan law bwli'r ysgol ac sydd â pherthynas anodd gyda'i dad wedi marwolaeth ei fam; mae'n ceisio addasu i'r sylweddoliad rhyfeddol ac ofnadwy ei fod yn greadur sy'n medru pontio rhwng byd dyn a byd anifail. Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2006.

An interesting novel about a teenage boy who suffers under the school bully and who has a difficult relationship with his father after the death of his mother; he tries to adapt to the fantastic and terrible realisation that he is a creature who is able to bridge the gap between the worlds of man and animal. Tir na n-Og Award winner 2006.
Wedi blynyddoedd o boeni am godi safonau addysgol bechgyn, peth braf yw cael mwy a mwy o ddynion ifanc yn ysgrifennun gyfoes ar gyfer yr arddegau. A dyna yw Creadyn neu Huw Dafis ar Draenog wnaeth Gnoi at y Gwaed, ar Corryn syn Crwydroi Hunllefau gan Gwion Hallam.

Mae'r nofel yn agor yn ogleisiol gyda Huw Dafis, y prif gymeriad, yn ben l i geffyl mewn pantomeim yn ei ysgol newydd. Roedd yn berwi y tu mewn ir wisg drom, a phan gynigiwyd potel o ddŵr iddo drachtiodd y cyfan ar ei ben er bod blas od arno. Fodca oedd y ddiod, a meddwodd Huw yn rhacs gan chwydu dros siwt y prifathro.

Or agoriad apelgar hwn, datblygar nofel i gyflwynor cymeriadau eraill yn sgil hynt Huw i chwilio am yr un roddodd y fodca iddo. Yr unig gliw oedd ganddo oedd y marc pry cop neu gorryn rhwng bys a bawd yr un a estynnodd y botel iddo. Lee Wheelan ywr un sydd dan amheuaeth, a phan fo Huw yn chwarae triwant or ysgol caiff ei erlid ai fwlio yn yr ice rink ac yn y sw gan Lee ai gariad, Kat.

Ar y dechrau, felly, ymddengys mai bwlio ywr testun gydar cynhwysion arferol – Huw, y dioddefwr, y bachgen gwahanol syn cael bai ar gam ac yn cael trafferth i ymgartrefu yn y ddinas ar l symud yno or wlad; Lee, y bwli tyff, poblogaidd gyda merched; a Gwyn Goch, y diniweityn ar poen syn ceisio helpu Huw.

Eithr, yn dilyn y brathiad a gafodd Huw gan ddraenog yn y Warchodfa Natur, plethir elfennau newydd ir stori a dyna syn gosod y nofel uwchlaw nofel gyffredin am fwlio. Dod i adnabod yr hunan a derbyn arwahanrwydd ywr thema bellach, ac eir i fyd Harry Potter ar Mabinogi. Nid yw Huw ar ei ben ei hun. Deellir pwy yw Ben, ei unig ffrind yn y wlad, deellir pam maen rhaid iddo gysgu o dan y gwely, a pham y gelwir Gwyn yn Gwyn Goch.

Does dim amheuaeth na fydd y nofel hon at ddant bechgyn a merched ifanc. Ceir yma blethwaith o sensitifrwydd, cyffro, gwrthdaro a hiwmor, y cyfan wedi eu cyfleu trwy gydbwysedd o naratif a deialog fywiog a chredadwy. Geiriau olaf y nofel yw DIWEDD Y DECHRAU. A oes, felly, obaith am barhad?

Nona Breese

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Honco! – 9 Stori Od ...
Amrywiol/Various
£6.95
 
Prynwch
Amdani!
Bethan Evans
£5.95
 
Prynwch
Gwirioni
Shoned Wyn Jones
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch