Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stori a Mwy
ISBN: 9781843232568 (1843232561)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Golygwyd gan Meleri Wyn James Darluniwyd gan MumphFformat: Clawr Meddal, 174x118 mm, 70 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £4.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £2.99 (59.9%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o straeon byrion a deialogau doniol gan awduron amrywiol, ffeithiau difyr am enwogion Cymru a phosau ar gyfer Dysgwyr y Gymraeg, gyda phum cartwn gan Mumph.

A collection of humorous short stories and dialogues by various authors, entertaining facts about famous Welsh people and puzzles for Welsh Learners, with five cartoons by Mumph.
Gyda chynifer o bobl yn mynychu dosbarthiadau dysgu Cymraeg, yn sicr mae angen mwy o ddeunydd darllen ar eu cyfer. Mae Stori a Mwy yn cynnig pytiau byrion fydd yn rhoi mwynhad i’r dysgwr heb ei lethu. Gall y rhai sydd wedi bod yn dysgu Cymraeg an ddwy neu dair blynedd gael mwynhad o ddarllen y llyfr yn eu hamser eu hunain, neu gellir ei ddefnyddio gan y tiwtor yn y dosbarth – rhyw ddarn bach bob wythnos efallai – fel amrywiaeth.

Mae’r darnau wedi eu hysgrifennu gan rai awduron newydd a rhai adnabyddus a cheir peth deunydd o Lingo Newydd, sef cylchgrawn ar gyfer dysgwyr. Ceir nifer o storïau a deialogau digon difyr, sy’n aml yn gorffen gyda rhyw glec sydyn o hiwmor. Mae’r iaith yn weddol syml, a cheir geirfa ar waelod pob tudalen i roi ystyron y geiriau mwy anghyfarwydd.

Yn ogystal â’r storïau, ceir posau, cartwnau a chroesair, a gwelir bod rhai o’r rhain yn cyflwyno patrymau sy’n aml yn achosi anhawster i’r dysgwr, megis ‘fy nhŷ i’, ‘dy dŷ di’ Mae’r math yma o ddeunydd yn ffordd ysgafn ac effeithiol o ddysgu iaith.

Mae’n hollbwysig bod y dysgwyr nid yn unig yn dysgu’r iaith ond yn dod i wybod dipyn am Gymru, ei phobl a’i phethau. Yn Stori a Mwy cyflwynir gwybodaeth am nifer o bobl sy’n bwysig i ni’r Cymry, o Owain Glyndŵr i Dylan Thomas, ac o David Lloyd George i Catherine Zeta Jones! Gall tiwtor mewn dosbarth ddarllen y gerdd gan Mererid Hopwood, y ferch gyntaf i ennill Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol – cyfle da i sôn tipyn wrth y dysgwyr am ein prif ŵyl fel Cymry.

Ni fuasai llyfr o’r math hwn yn gyflawn heb ychydig o hanes Blodwen Jones, y ddysgwraig a anfarwolwyd gan Bethan Gwanas! Mae dyddiaduron Blodwen yn gyfarwydd i gynifer o ddysgwyr, ac yn Stori a Mwy cawn wybod beth mae hi’n ei ysgrifennu dros y Nadolig. Nid yw bywyd byth yn hawdd i Blodwen Jones druan, ac o gwmpas y Nadolig mae hi mewn cymaint o strach ag arfer.

Nid oes amheuaeth nad ydy dysgu Cymraeg yn waith caled, ond mae’r llyfr bach yma’n dangos y gall fod yn hwyl hefyd. Yn sicr mae rhywbeth at ddant pawb ynddo.

Eirlys Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
50 o Ganeuon i'r Dysgwyr
Alun Ifans
£1.00
 
Prynwch
Activity Pack Series: ...
D.C. Perkins &
£0.77
 
Prynwch
Cryno-Ddysg y Cymry - ...
Cennard Davies
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch