Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
O Ffair Rhos i'r Maen Llog - Atgofion W. J. Gruffydd
W.J. Gruffydd
ISBN: 9781843232575 (184323257X)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2003
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 139x216 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Ail ran hunangofiant cynnes y bersonoliaeth hwyliog a'r llenor poblogaidd, y cyn-Archdderwydd 'Elerydd', yn adrodd hanesion am ei gyfnodau llawen a dwys yn y weinidogaeth o 1945 hyd heddiw. Chwaer-gyfrol i Meddylu. 24 llun du-a-gwyn.

The second part of the warm autobiography of the humorous personality and popular writer 'Elerydd', former Archdruid of Wales, relating the joys and sorrows of his time in the ministry from 1945 until the present day. A companion volume to Meddylu. 24 black-and-white photographs.
Ar ôl adrodd stori’i ddyddiau cynnar yn Meddylu (1986), y mae W.J. Gruffydd yn cyflwyno gweddill stori’i fywyd yn y gyfrol ddifyr hon. Cyfeirir ato ar y clawr fel cymeriad hynod, ac un peth hynod ynglŷn â’r gyfrol, unigryw yn wir, yw iddo ofyn i’w blant Wyn a Mair gyflwyno rhagair yr un!

Ar derfyn ei gyfnod mewn ffatri ordnans yng Nghasnewydd, cynigiodd swyddog swydd i W.J. Gruffydd yn Somerset House. ‘No, thank you,’ oedd yr ateb, ‘I’m going home to Ffair Rhos.’ ‘Where the hell is that?’ ‘Fe wyddwn i.’ Ac fe ŵyr y cyfarwydd mor bwysig yw pentre magwrfa beirdd megis Dafydd Jones, Evan Jenkins a Dafydd Henri Edwards, i’r cyn-Archdderwydd.

Ym 1946, ac yntau heb fod mewn coleg diwinyddol, ordeiniwyd W.J. yn weinidog ar eglwysi’r Bedyddwyr yng Nghwm Meidrim ac Ainon, Gelli Wen, sir Gaerfyrddin, a gweinidogaethau wedyn yn Nhal-y-bont, Ceredigion; Hermon a’r Star, Sir Benfro (ddwywaith), mewn sawl eglwys yn ardal Llambed, ac am saith mlynedd ym Methlehem Llanddewi Brefi ac Ebeneser Llangybi, gyda’r Annibynwyr. Manylir ar hanes yr eglwysi a chyflwynir inni bortreadau cryno a difyr o rai o’r cymeriadau lliwgar y daeth ar eu traws.

Wrth sôn am ddiwedd y rhyfel dywed: ‘Cafodd Churchill fwy o seibiant i arlunio, a theithiodd Niclas y Glais o gwmpas y wlad i bregethu efengyl brawdoliaeth dyn ar y Sul, a thynnu dannedd yn ystod yr wythnos.’ Yn angladd gŵr na fyddai byth yn mynd i oedfa, clywodd Dafis Bwlchnewydd yn dweud, ‘Ma’ Hwn a Hwn wedi dod i gapel y Bwlch heddi – o’r diwedd!’

Ar wahân i fanylu ar ei waith fel gweinidog, rhoir cryn sylw yn y gyfrol i fyd llên ac i gyfeillion fu’n ysbrydoliaeth iddo yn y byd hwnnw, yn enwedig Dewi Emrys. Cyhoeddodd Dewi delyneg ‘Y Gwaddotwr’ o waith W.J. yn ei golofn enwog ‘Pabell Awen’ yn Y Cymro, ac yntau’n ddim ond un ar bymtheg oed. Y gefnogaeth a gafodd gan Dewi fu’n sbardun iddo gyfansoddi cerddi nes iddo ennill coron yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith, ym Mhwllheli 1955 am ‘Y Ffenestri’, a Chaerdydd 1960 am ‘Unigedd’. Dywedwyd fod y bryddest ‘Ffenestri’ yn fwy poblogaidd na ‘Mab y Bwthyn’ gan Cynan, a bu cryn adrodd arni yn yr eisteddfodau.

Enw W.J. yng Ngorsedd y Beirdd yw ‘Elerydd’, a phan ddyrchafwyd ef yn Archdderwydd fe’i cyfarchwyd mewn englyn gan y cyn-Archdderwydd Tilsli:

‘I Elerydd’

Archdderwydd newydd yn awr – y diddan
Ail Fedyddiwr clodfawr,
Doed i’r maes â hyder mawr,
Yn arfog i’w her ddirfawr.

I lawer iawn o bobl, creawdwr y cyfrolau diddan Tomos a Marged yw W.J. a chafodd flas wrth bortreadu’r cwpwl o gefn gwlad mewn saith cyfrol. ‘Mae Tomos a Marged wedi ennill calonnau lu, y ddau gymeriad bywiog a hoffus,’ meddai Saunders Lewis. Cyhoeddodd W.J. dair nofel hefyd.

Cynhwyswyd nifer dda o luniau yn y gyfrol, un ohonynt yn dangos W.J. yn trafod ‘Ffenestri’ yng nghwmni un o’i arwyr, Tomos y Crydd, yn Ffair Rhos. Cyflwynodd W.J. Gruffydd stori’i fywyd llawn a llawen inni yn ei eiriau dihafal, gloyw ei hun.

W.J. Edwards

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Harri Potter a Maen yr ...
J. K. Rowling
£14.99
 
Prynwch
Humble God, The - A Basic ...
D. Densil Morgan
£8.99
 
Prynwch
Honno Classics: Rebecca ...
Amy Dillwyn
£10.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch