Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres 'Slawer Dydd: Llo Gwyn, Y
Hilma Lloyd Edwards
ISBN: 9781843232599 (1843232596)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Graham HowellsAddas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 129x197 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Pris Llawn: £2.49 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £0.49 (19.7%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel fer wedi ei gosod yn ardal Dinorwig a Chaernarfon adeg goresgyniad y Rhufeiniaid, yn sôn am aelodau llwyth Celtaidd yn ceisio achub llo gwyn rhag cael ei aberthu gan y Rhufeiniaid i un o'u duwiau; i ddarllenwyr 8-11 oed. 13 llun du-a-gwyn.

A short novel set in Dinorwig and Caernarfon during the Roman occupation of Wales, about members of a Celtic tribe who try to save a white calf from the Romans who wish to sacrifice it to one of their gods; for readers aged 8-11 years. 13 black-and-white illustrations.
Dyma gyfrol a gyhoeddwyd i ddechrau cyfres newydd sbon o’r enw ‘Slawer Dydd’ gan Wasg Gomer sy’n rhoi i ni flas ar straeon o hanes Cymru, ac roedd yn syniad da i ddechrau gydag awduron sydd wedi hen ennill eu plwy yn y byd llyfrau plant yng Nghymru.

Llwyddodd Hilma Lloyd Edwards o’r dechrau’n deg i’m hargyhoeddi o fywyd ym mryngaer Dinas Dinorwig yn ystod y cyfnod yn union wedi i’r Rhufeiniaid drechu’r Celtiaid. Ond yn bwysicach na hynny, hyd yn oed, oedd y ffordd y medrodd hi weu’r plot yn gelfydd i’m hargyhoeddi hefyd na fyddid wedi gallu datrys y dirgelwch sy’n datblygu yma oni bai am gyfraniadau allweddol Mael, Arawn, Cai a Lia, y plant sydd yn brif gymeriadau.

Cawn flas arbennig o’r cyfnod a llwyddodd i gael cydbwysedd rhwng tafodiaith y plant a iaith raenus yn y naratif. Rwy’n sicr y bydd unrhyw athro sy’n dysgu’r cyfnod hwn hefyd yn falch iawn o gael stori sy’n cyd-fynd ag amcanion y Cwricwlwm Cenedlaethol ac sy’n rhoi persbectif tipyn bach yn wahanol ar y cyfnod dan sylw.

Hefin Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
50 o Ganeuon i'r Dysgwyr
Alun Ifans
£1.00
 
Prynwch
Guide to Welsh Literature ...
 
£9.99
 
Prynwch
Cryno-Ddysg y Cymry - ...
Cennard Davies
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch