Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ar Dân
Sioned Lleinau
ISBN: 9781843232827 (1843232820)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 173x118 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £2.99   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Nofel hwyliog am fywyd yng nghefn gwlad gorllewin Cymru yn darlunio helyntion direidus aelodau'r clwb ffermwyr ifanc lleol, caledi bywyd y ffermwr a'r gynhaliaeth a rydd aelodau'r gymuned glos i'w gilydd ar adegau anodd.

A lively novel about life in rural west Wales depicting the mischievous antics of members of the local young farmer's club, the hardship of the farmer's life and the support that members of the close-knit community give to each other in difficult times.
Ro’n i’n gwybod fod y nofel hon yn mynd i fod yn un amaethyddol ar ôl i fi ddarllen y dyfyniad ar flaen y clawr . . . gan neb llai na Dai Jones, Llanilar! Ac os oedd y gyfrol yn ddigon da iddo fe, yna mi oedd hi’n ddigon da i fi. Ro’n i’n edrych mla’n at ddarllen tipyn o hanes pobl ifanc cefn gwlad Shir Gâr, a ninnau’n clywed gymaint am y ffaith fod pethau’n newid yng nghefn gwlad bellach a bod Cymru’n datgymalu. Falle fod y ddinas yn llawn cyffro, ond ro’n i’n barod i chwilio am dipyn o gic o’r wlad!

Hanes y teulu Huws sy’n byw ar fferm y Gelli sy ’ma ac mae’r stori’n troi o gwmpas Lowri, Ifan a Cerys, sy’n blant i Beryl a Tom Huws – teulu digon cyffredin ond bod ganddynt hwythau, fel y rhan fwyaf o bobl, eu cyfrinachau (wnaf i ddim eu datgelu nhw yma rhag torri ar y blas). Mae’r tri â rhywbeth bach yn poeni bob un – Lowri ar fin priodi, Ifan eisiau rhedeg fferm ond hefyd eisiau rhedeg i ffwrdd i weld y byd, a Cerys yn dioddef o angst yr arddegyn, a spots!

Fe red y stori’n ddigon llyfn, mynd o un digwyddiad i’r nesaf a digon yn digwydd i gadw’r sylw am y nofel gyfan. Rydym ni’n cael darlun byw o fywyd mewn ardal amaethyddol a sut beth yw tyfu lan yno – y caru, y cwmpo mas a’r cymodi wedi hynny – ac yn y bôn, yr un math o bethau sy’n poeni pobl ifanc ym mhobman, ac mae hynny’n gysur i wybod. Mae hynt y cymeriadau’n llawn cyffro ac yn rhoi cyfle i’r darllenydd fyw am gyfnod yn eu byd.

Mae arddull y nofel yn ddigon ysgafn a hawdd i’w darllen gydag ambell i gyffyrddiad doniol neu giwt i roi mwy o flas ar y darllen. Mae Sioned Lleinau’n gyfforddus iawn yn adrodd stori, ac mae’n medru mynegi meddwl ei chymeriadau’n groyw. Dyma’i nofel gyntaf hi, ac mi wnes ei mwynhau hi, er i mi deimlo weithiau nad oedd digon o ddyfnder neu wahanol haenau o fewn y stori i lwyr ddiwallu fy angen i, i’r stori ddod i ben braidd yn rhy fuan ac awgrymu i mi felly mai stori fer hir oedd hi. Ond wedi dweud hynny, nofel ysgafn yw Ar Dân i fod, rhywbeth sy’n darllen yn rhwydd ac yn rhoi adloniant am orig, yn sicr llwyddodd i wneud hynny ac edrychaf ymlaen at ddarllen mwy o waith Sioned Lleinau eto.

Elinor Wyn Reynolds

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Aelod O Gylch Darllen Estyn Allan o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Nofel ysgafn, ddi-lol, am griw o bobl ifanc yng nghefn gwlad Cymru. Dilynwn y prif gymeriad trwy ei giamocs gyda'i ffrindiau, yn yfed a hel merched, ond daw realiti bywyd i'w hwynebu yn fuan iawn. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffair Gaeaf a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Cryno-Ddysg y Cymry - ...
Cennard Davies
£6.99
 
Prynwch
Gwyddoniadur Cymru yr ...
 
£25.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch