Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Fy Hanes i: Gwas y Stabl - Dyddiadur Sion Dafydd, Plas Creuddyn, 1582-1593
Mair Wynn Hughes
ISBN: 9781843232940 (1843232944)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 180 x 130 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyddiadur cyffrous (1582-92) gwas stabl Plas Creuddyn, Llandudno a gynorthwyodd ei feistr Robert Puw rhwng 1586 a 1587 i gadw cyfrinach yr offeiriadon a argraffodd y llyfr pabyddol Y Drych Cristianogawl o'u cuddfan yn Ogof Rhiwledyn ar dir y plas. 6 llun du-a-gwyn.

The exciting diary (1582-92) of a young stable-hand at Plas Creuddyn, Llandudno who assisted his master Robert Puw between 1586 and 1587 to keep the secret of the priests who printed the Catholic book Y Drych Cristianogawl whilst in hiding in Rhiwledyn cave on the mansion's land. 6 black-and-white illustrations.
Dyma nofel wych ar gyfer ei mwynhau fel stori neu fel sbardun i waith hanes wrth astudio bywyd yn ystod Oes Elisabeth.

Hanes argraffu Y Drych Cristionogol yn Rhiwledyn yw prif ffocws y nofel. Cawn yr hanes trwy ddarllen dyddiadur Siôn Dafydd rhwng 1582 a 1593. Gwas stabl i Sgweiar Puw, Plas Creuddyn, Llandrillo-yn-Rhos, yw Siôn Dafydd. Down i ddeall y gwrthdaro rhwng y Catholigion a’r Protestaniaid yn ogystal â dysgu am y ffordd o fyw a dulliau cosbi’r cyfnod. Trwy ddarllen y dyddiadur ceir ymdeimlad o’r perygl, y cyffro a’r rhwyg yn y gymdeithas yn ystod y cyfnod.

Ar ddiwedd y llyfr mae’r detholiad addas o luniau, y nodyn hanesyddol a chrynodeb o’r digwyddiadau pwysig perthnasol yn ychwanegu at ddealltwriaeth hanesyddol y darllenydd.

Yn y dosbarth, ar gyfer plant hŷn CA2 neu ddisgyblion CA3, byddai’n adnodd arbennig ar gyfer gwaith traws-gwricwlaidd hanes ac iaith.

Yn bendant dyma gyfrol sy’n werth ei phrynu, gan fod yma stori sy’n gafael ac yn ei gwneud yn anodd iawn i roi’r llyfr i lawr. Edrychaf ymlaen at ddarllen gweddill y gyfres.

Angharad Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ifor Bach
Ivor Owen
£4.95
 
Prynwch
History of Education in ...
Gareth Elwyn Jones
£4.00
 
Prynwch
Cês Hana
Karen Levine
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch