Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Elain
Sonia Edwards
ISBN: 9781843233046 (1843233045)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 118x174 mm, 111 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.99   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Nofel afaelgar am gyflwynydd teledu yn dychwelyd i fro ei mebyd yn sir Fôn gan ail-fyw tensiynau'r gorffennol ac ail-agor creithiau iddi hithau, ei theulu a thrigolion eraill yr ardal; roedd y nofel wedi'i gosod yn ail yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen 2003.

A gripping novel about a television presenter who returns to her home on Anglesey, thereby re-living past tensions and re-opening scars for herself, her family and other inhabitants of the area; the novel was placed second in the 2003 Daniel Owen Memorial Award competition.
Mae Elain yn gyflwynydd teledu llwyddiannus ac, fel nifer o sêr y cyfryngau, newidiodd ei henw. Gollyngodd yr ‘e’ ar ddiwedd ei henw gwreiddiol. Ond nid rheolau Equity a orfododd y newid, na’r awydd i gael enw a oedd yn fwy deniadol i’r gwylwyr. Roedd y cymhelliad yn llawer dyfnach na hynny. Trwy ddileu’r ‘e’ gobeithiai hefyd ddileu o’r cof agweddau o’i gorffennol, ac roedd Cymreigio’r enw Elaine yn rhan o hynny. Breuddwyd gwrach, wrth gwrs, a phan orfodir Elain i ymweld â bro ei mebyd er mwyn creu eitem ar gyfer ei rhaglen, gorfodir hi hefyd i wynebu’r gorffennol yr oedd wedi ceisio ei wthio i’r isymwybod.

Mae’r nofel ddiddorol hon yn adrodd hanes y dyddiau a dreulir gan Elain yn ôl yn ei chynefin ar Ynys Môn, a chawn gwrdd â’r holl ’sgerbydau a ddaw allan o’u cypyrddau o ganlyniad i’w hymweliad. Yn ei dull crefftus arferol llwydda Sonia Edwards i ddatgymalu ei chymeriadau nes eu bod yn noeth o’n blaenau. A phan ddychwela Elain i ddiogelwch ymddangosiadol ei chartref yng Nghaerdydd wedi’r dyddiau cynhyrfus, mae un sgerbwd arall yn aros amdani.

Mae hon yn nofel fer iawn a thybiaf y bydd y mwyafrif o ddarllenwyr yn ei chwblhau ar un darlleniad. Mae’n bosibl mai rhuthr i’w gorffen cyn dyddiad cau cystadleuaeth neu er mwyn ei chyhoeddi sy’n gyfrifol am y byrder ac am yr ail hanner carlamus. Beth bynnag yw’r rheswm, mae’r nofel yn wannach o’r herwydd a chollwyd cyfle i ddatblygu’r cymeriadau a’r themâu yn enwedig o gofio pa mor grefftus yw Sonia Edwards wrth weu stori ac ymdrin â seicoleg ei chymeriadau.

Roedd beirniaid cystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Maldwyn a’r Gororau, er yn credu bod iddi nifer o gryfderau, o’r farn ‘bod y nofel [hon] yn ymylu ar fod yn opera sebon gan fod y plot yn cynnwys cymaint o ddigwyddiadau ystrydebol’. Gan mai’r opera sebon yw’r ffurf drama mwyaf poblogaidd ar y teledu a bod un sianel yn honni fod pawb yn siarad am ei chyfres hi, yna gellid ystyried y tebygrwydd yn gryfder. Mae’n wir fod rhan olaf y stori braidd yn felodramatig, ond mae i’r nofel hynod o ddarllenadwy hon ddyfnder hefyd; mae agweddau ohoni yn adlewyrchu sefyllfa’r Gymru gyfoes ac yn llwyddo i godi rhai cwestiynau annifyr am gyflwr y gymuned Gymraeg draddodiadol.

Ond nid nofel wleidyddol mohoni. Nofel ddifyr am ferch yn cael ei gorfodi i wynebu ysbrydion o’i gorffennol yw hi, ac mae hi’n werth ei phrynu a'i mwynhau.

Gareth William Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Aelod O Gylch Darllen Estyn Allan o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Hanes gwraig ifanc yn dychwelyd i fro ei mebyd ac i atgofion chwerw am ei bywyd cynnar. Nofel fer a chofiadwy mewn iaith gyfoethog, ond eto'n hawdd ei darllen. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Rhwng Noson Wen a ...
Sonia Edwards
£4.25
 
Prynwch
Symudliw - Enillydd Medal ...
Annes Glynn
£4.95
 
Prynwch
Tinboeth
 
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch