Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Dwy Genhedlaeth: 1. Owen Edwards a Mari Emlyn
ISBN: 9781843233084 (1843233088)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Golygwyd gan Siân Thomas Fformat: Clawr Meddal, A5, 72 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £2.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Y gyntaf mewn cyfres o hunangofiannau personol, sef tad a merch yn sgwrsio am eu bywydau, y dylanwadau a fu arnynt, a'r hyn maent yn ei ystyried yn bwysig heddiw.

The first in a series of personal autobiographies.
Dyma gyfrol gyntaf yng nghyfres Gwasg Gomer, Dwy Genhedlaeth, sy’n rhoi cipolwg ar fywyd a chymeriad dau aelod blaenllaw o’r un teulu, y dylanwadau a fu arnyn nhw a’r berthynas rhyngddynt. Dau wrthrych y gyfrol hon yw Owen Edwards, cyfarwyddwr cyntaf, S4C a’i ferch Mari Emlyn, actores ac awdur, y ddau yn wynebau cyfarwydd yn y Gymru Gymraeg.

Mae’r gyfrol yn seiliedig ar gyfweliadau’r ddau gydag wyneb a llais cyfarwydd arall, Siân Thomas, sy’n hen gyfarwydd â’r ddawn o holi gwesteion ar gyfer ei rhaglenni radio a theledu. Mae Siân wedi llwyddo i ddenu’r ddau i siarad yn agored am eu hargraffiadau o fywyd ar yr aelwyd yng Nghaerdydd pan oedd y plant yn fach, a thrwy ddyddiau coleg Mari hyd at y berthynas agos sydd rhyngddynt heddiw er eu bod yn byw un bob pen i Gymru.

Dydi’r gyfrol ddim yn un hir – ond 72 tudalen – ac nid cyflwyno portreadau difrifol ac ysgolheigaidd yw ei bwriad. Yn wir, mae naws y sgwrsio yn y gyfrol mor anffurfiol nes bod ei darllen yn ymdebygu i wylio chat show ar y teledu. Ond un o sgileffeithiau’r fformat o holi dwy genhedlaeth yw’r golwg a gawn o’r newidiadau cymdeithasol sydd wedi digwydd mewn cyfnod cymharol fyr. Yn yr achos hwn, er enghraifft, difyr iawn yw olrhain a chymharu hanes addysg y ddau. Roedd Owen, wedi’r cwbl, yn ŵyr i O. M. Edwards, un o arwyr y frwydr dros addysg Gymraeg, ac yn fab i sylfaenydd yr Urdd, Syr Ifan ab Owen Edwards. Bu Owen yn ddisgybl yn ysgol gynradd Gymraeg gyntaf Cymru yn Aberystwyth, ond ar ôl gadael honno, dyna ddiwedd ar ei addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Erbyn i dro Mari ddod, roedd yr ysgolion cyfun Cymraeg yn ffynnu a’r nifer wedi cynyddu yn sylweddol oherwydd y galw am addysg Gymraeg.

Tipyn o jôc yng Nghymru yw’n obsesiwn gyda’r cwestiwn ‘I bwy wyt ti’n perthyn?’. Wel, mae’r gyfrol hon – a’r gyfres mae’n siŵr – yn ymdrin â’r cwestiwn heb unrhyw embaras. A pham lai? Does dim byd yn rhoi mwy o ddifyrrwch na hanes teuluoedd.

Luned Meredith

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 26. ...
Dewi Pws Morris
£6.95
 
Prynwch
Symudliw - Enillydd Medal ...
Annes Glynn
£4.95
 
Prynwch
For the Sake of Wales - ...
Gwynfor Evans
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch