Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Dwy Genhedlaeth: 2. Gwenyth Petty a Sara Edwards
ISBN: 9781843233114 (1843233118)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2003
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Golygwyd gan Siân Thomas Fformat: Clawr Meddal, 175x118 mm, 79 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £2.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol yn cyflwyno mam a merch, sef yr actores Gwenyth Petty a'r gyflwynwraig deledu Sara Edwards, gan roi cip ar gefndir, gyrfaoedd a diddordebau'r ddwy, ac ar eu perthynas â'i gilydd. 17 ffotograff du-a-gwyn.

A volume presenting a mother and daughter, namely the actress Gwenyth Petty and the television presenter Sara Edwards, providing a glimpse of their background, careers and interests, and of their relationship with each other. 17 black-and-white photographs.
Ar drywydd sgwrs gartrefol yr awn wrth ddarllen y gyfrol hon. Wrth i Siân Thomas holi, â’r llyfr hwn â ni i fewn i barlwr Gwenyth Petty a Sara Edwards gan ofyn y cwestiynau bach cyfforddus yna sy’n dod â ni’n nes at y cymeriadau, ond sydd hefyd yn ein cadw led braich oddi wrthyn nhw. A dweud y gwir, mae llais Siân Thomas i’w glywed mor glir yn y dweud fel bod darllen y llyfr yn union fel gwrando ar ei rhaglen radio hi yn y pnawn.

Gyda’r orgraff ddeheuol syml, tafodiaith ac idiomau a geiriau Saesneg; arddull ddarllenadwy sydd yma, ac mae natur ‘lafar’ y cyfweliad yn gryf iawn. Nid llyfr i Gwilym Owen yw hwn, ond jest y peth i’r sawl sy’n dilyn Cwrs Wlpan deheuol, neu ddarllenydd cyndyn o’r de, neu yn wir i fyfyrwyr Cymraeg sy’n astudio teithi tafodieithol. Ie, llyfr i ‘ddipo mewn’ iddo sydd yma.

Mae diddordeb y darllenydd at naill ai Gwenyth neu Sara yn rhwym o ddibynnu ar ei oedran, ond, chwarae teg, mae’r naratif yn llifo’n naturiol o’r fam at y ferch ac o’r naill gyfnod at y llall ac felly’n pontio’r ddwy genhedlaeth yn llwyddiannus. Ga’ i fentro dweud bod eu golwg ar Gymru’n ymylu at y sentimental, neu a ydy hynny’n anochel ar ôl treulio gymaint o amser yn Llundain cyn mentro’n ôl at ‘Nant y Mynydd’ – hoff gerdd Sara?

Mae cipolwg o albwm teuluol bob amser yn ddifyr, a buaswn wedi croesawu mwy o luniau archifol a llai o’r rhai artiffisial, cawslyd. Yn yr un modd, buaswn wedi croesawu mwy o gwestiynau anos i’w hateb – y cwestiynau sy’n gwneud i ni glustfeinio mwy wrth aros am yr ateb.

Yn ei rhagair, dywed Siân Thomas mai ein hobsesiwn cenedlaethol yw olrhain perthynas a chanfod tras. Ond wrth aros ar y trywydd plwyfol hwn, mae’n wir hefyd dweud bod ein diddordeb yn y sawl dan sylw yn mynd i amrywio’n fawr yn dibynnu ar bwy yn hollol ydyn nhw; ydyn nhw’n dod o’r un man o Gymru â ni; oes yna brofiadau sy’n ein clymu at ein gilydd? O’i darllen, mae rhywun yn gwerthfawrogi bod cyfrol fel hon yn ddefnyddiol iawn i diwtoriaid Cymraeg i Oedolion, ac felly i ddysgwyr da, yn ogystal ag i Gymry o ochrau Maesteg a Llandysul, heb sôn am Gymry Llundain sy’n adnabod Gwenyth a Sara’n bersonol.

Siân Reeves

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffair Gaeaf a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 28. Dyn ...
Hywel Gwynfryn
£6.95
 
Prynwch
Cyfres Cymêrs Cymru: ...
Emlyn Richards
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch