Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Rhannu'r Tŷ
Eigra Lewis Roberts
ISBN: 9781843233206 (1843233207)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 171x117 mm, 312 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.99 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Nofel rymus yn darlunio caledi bywyd pob dydd trigolion ardal Bethesda, Caernarfon, ac o'r gwrthdaro a'r rhwygiadau rhwng ac o fewn teuluoedd adeg streic hir Chwarel y Penrhyn, 1900-03. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2003.

A powerful novel portraying the hardship of the everyday lives of the inhabitants of Bethesda, Caernarfon, and of the clashes and rifts between and within families during the long Penrhyn slate quarry strike, 1900-03. Originally published in 2003.
Ar y clawr, mae llun rhes o dai – yng ngogledd Cymru, fel y down i ddeall. Ar y clawr hefyd mae enw’r awdur, Eigra Lewis Roberts. Down i adnabod cyfres o gymeriadau sy’n byw yn y rhes; gallai rhywun gwyno nad oes yma lawer o hiwmor.

Beth sydd yma? Adolygiad (hwyr ofnadwy) o Minafon?

Na, rydan ni’n sôn am bentre arall yn Arfon y tro hwn, a digwyddiad penodol yn hytrach na ruban digwyddiadau beunyddiol. Yn ychwanegol at y llun o’r rhes dai, mae llun hefyd o baen gwydr yn graciau i gyd. Ac yn Rhannu’r Tŷ, cawn weld sut mae’r gwydr yn hollti ac yn clwyfo – yn clwyfo pobl yn anad dim, a hefyd yn clwyfo’r gymdeithas hyd at waed.

'Cymdeithas' ddywedais i, nid y ffasiynol 'cymuned'. Nodwedd gyda llaw, ond un i fod yn dragwyddol ddiolchgar amdani, yw nad oes yr un cam gwag geiriol felly, hyd y gwela i, yn y nofel. Rydw i’n ddigon o bedant/purydd i bethau felly fod yn dân ar fy nghroen; y mae Eigra Lewis Roberts yn ddigon o lenor i fod wedi cael ieithwedd ac ymadroddion y cyfnod yn berffaith. Gallwn ddychmygu fy nain (hogan o Fethesda) yn darllen ac yn adnabod darnau o’r sgwrs yma – yn wir, mi fedrwn ei chlywed yn dweud rhai ohonynt.

Mi allwn ddychmygu Nain yn cymryd at y llyfr mewn ffordd arall, hefyd. Hogan o Fethesda, meddwn – Cymraes, wrth gwrs, cydymdeimlad efo’r streicwyr a’u brwydr wrol yn erbyn gormes . . . Howld on. Ia, wrth gwrs mai Cymraes werinol reit oedd Nain. Roedd hi hefyd yn Eglwyswraig ac yn wraig i giwrat ym Methesda ar yr adeg dan sylw. Fe wyddai hi nad du a gwyn ydi pob brwydr, a dyma yn sicr neges y nofel. Yn anorfod, mae rhywun yn meddwl am Chwalfa, ond o ran crefft y nofel, does dim cymhariaeth, mewn gwirionedd. Buchedd saint a ysgrifennodd Rowland Hughes. Mae Eigra wedi creu bychanfyd o bobl go-iawn.

Cymeriadau’r ddwy ferch, Grace a Laura, sy’n sefyll allan, ond nid ar draul y darlun cyfan; y maen nhw yng nghanol yr holl boen – felly hefyd eu teuluoedd, ac felly hefyd y 'tŷ' ei hun – Bethesda, sy’n gymaint cymeriad â’r un. Hanes yr hollti sydd yma. Hollt rhwng cyfeillion, rhwng cariadon, hollt ym meddyliau pobl, teyrngarwch yn tynnu bob ffordd. Mae’r cefndir yn ffeithiol, ond y boen yn gyffredinol oesol.

Meg Elis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Daw Eigra Lewis Roberts o Flaenau Ffestiniog ac mae'n byw yn Nolwyddelan. Mae hi'n un o'n hawduron mwyaf blaenllaw - enillodd y Fedal Ryddiaith ddwywaith yn y 60au, Tlws y Ddrama yn 1974 a'r Goron yn 2006. Cyhoeddwyd cyfoeth o gyfrolau ganddi: gosodwyd ei chyfrol ddiweddaraf, Oni Bai, ar Restr Hir Llyfr y Flwyddyn yn 2006.
Gwybodaeth Bellach:
Ailgodi'r Tŷ garreg wrth garreg!

Streic Chwarel y Penrhyn ym Methesda ar ddechrau'r ugeinfed ganrif oedd un o gyfnodau tywyllaf hanes diwydiannol gogledd Cymru. Dyma gyfnod nofel afaelgar a phoblogaidd Eigra Lewis Roberts, Rhannur Tŷ, a gyhoeddwyd yn 2003. Bellach, cyhoeddodd Eigra ddilyniant i'r nofel lwyddiannus honno; mae Carreg wrth Garreg yn rhoi cyfle i ni ailymweld thrigolion Bethesda ugain mlynedd yn ddiweddarach ond, er ei bod hi'n 1922, mae dylanwad y streic yn parhau a'r clwyfau a agorwyd bryd hynny yn dal heb geulo'n llwyr. Os rhywbeth, dyfnhau wnaeth ambell i graith o ganlyniad i'r Rhyfel Mawr, sydd newydd ddod i ben.

Dyma gyfle i ailymweld rhai o gymeriadau gorau Eigra. Dyna deulu siop Bristol House, er enghraifft - Edward Ellis a'i blant Grace a Daniel. Bu'n rhaid i Grace roi'r gorau i'w haddysg a dod i gadw tŷ a siop i'w thad pan fu farw ei mam. Dihangodd Daniel, gyda'i wraig Laura, i fod yn weinidog ar Gapel Mawr Blaenau Ffestiniog - os dianc hefyd. Ond nid ef yw'r unig un o gymeriadau Rhannu'r Tŷ i droi ei gefn ar Fethesda - ffodd Ifan Evans Llwybrmain o'i gartref hefyd am iddo fod yn wrthwynebydd cydwybodol yn y rhyfel. I Flaenau Ffestiniog y trodd yntau ei olygon hefyd, a chael croeso yno gan y Parchedig Daniel Ellis - i gychwyn, o leia

Wrth adolygu Rhannu'r Tŷ, meddai Rocet Arwel Jones am y cymeriadau, bu gen i hiraeth ar eu holau nhw am sbel ar l cau'r clawr arnyn nhw. Diolch byth, fydd dim angen iddo hiraethu eiliad yn hwy!
Rhoddodd Aelod O Gylch Darllen Estyn Allan o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Darlun o fywyd teuluoedd adeg Streic Fawr y Penrhyn gan mlynedd yn ol, sy'n dangos pa mor gymhleth yw cymryd ochrau mewn anghydfod ac nad yw bywyd yn hollol ddu neu wyn. Cymeriadau cryf ac arddull sgwennu gyfoethog; nofel hir i'w mwynhau."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Travels in an Old Tongue
Pamela Petro
£10.99
 
Prynwch
Coginio gyda Dudley
Dudley Newbery
£5.00
 
Prynwch
Ffydd, Gobaith, Cariad
Llwyd Owen
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch