Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Casglwr
Llion Iwan
ISBN: 9781843233534 (1843233533)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 173 x 115 mm, 222 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £7.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £4.99 (62.5%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mai 2004
Nofel iasol am ohebydd papur newydd yn canfod ei hun mewn perygl mawr wrth iddo geisio dal llofrudd cyfrwys.

A gripping novel about a newspaper reporter who finds himself in grave danger as he attempts to track down a cunning killer.
Gweithio oddi mewn i batrwm clasurol y mae llawer o straeon ditectif, a’r patrwm hwnnw'n aml yn cyfleu rhywbeth dyfnach am ffordd o feddwl yr oes. Dyma rai ohonyn nhw – y plismon gwlad a’r ditectif enwog o Scotland Yard sy’n ôl yng Nghymru ar wyliau . . . y plismon bach o dan bwysau bòs digydymdeimlad . . . y rebel unig, yn brwydro yn erbyn drwgweithredwyr a phlismyn llwgr a llu o broblemau personol. Cyfuniad o ychydig o sawl un o’r rhain ydi Dafydd Smith, y newyddiadurwr sy’n ôl ar bapur lleol yng Ngogledd Cymru ar ôl cyfnod addawol yn Llundain, yn brwydro yn erbyn alcoholiaeth a golygydd cas, ac yn y broses o golli ei gariad.

Roedd Llion Iwan yn newyddiadurwr ar bapur lleol, ac mae hynny’n dangos – mae’r disgrifiadau o’r ystafell newyddion yn agos ati a’r arddull yn syml ac uniongyrchol. Mae hefyd wedi taro ar syniad ardderchog am stori, wedi ei hysbrydoli gan ddigwyddiadau go-iawn. Mae teithwyr ifanc yn diflannu neu’n dioddef ymosodiadau dychrynllyd, a dim ond Dafydd a dau ohebydd ifanc dibrofiad sy’n sylwi ar y cysylltiad rhwng hyn a straeon tebyg o’r blaen.

Mewn newyddiaduraeth, fel mewn nofelau ditectif, un peth ydi cael syniad da; peth arall ydi ei droi'n stori wirioneddol lwyddiannus. Mae Llion Iwan ryw ddau ddrafft yn brin o wneud hynny. Un o’r problemau mawr i ohebydd ydi fod llawer o’i dystiolaeth yn ail-law – mae’n dibynnu ar yr hyn y mae rhywun arall yn ei ddweud am ddigwyddiadau, ac mae’r broses o gasglu gwybodaeth yn gallu cuddio’r stori go-iawn. Dyna sy’n digwydd yma – gwrando ar bobl yn siarad am yr hyn sy’n digwydd yr ydyn ni yn hytrach na’i weld, ac mae hynny'n chwalu’r tensiwn. Dim ond unwaith neu ddwy y cawn ni glywed y bwystfil yn anadlu ar ein gwar, a does dim cyfle o gwbl i fentro i mewn i’r goedwig arswydus yn y llun ar glawr y nofel.

Mae’r ymdrech i gynnal rhai o’r elfennau cefndir hefyd yn gwanhau’r stori – diflas a rhy amlwg ydi’r ymrafael efo’r golygydd, tydi’r gwrthdaro â’r plismon ddim cweit yn gweithio a, tan y diwedd, dyfais arwynebol ydi’r cariad.

Tan y diwedd . . . yr ychydig dudalennau ola’ ysgytiol sy’n dangos cystal y gallai’r nofel yma fod, pe bai rhai o’r elfennau diangen wedi eu colli a’r stori ei hun wedi cael cyfle i weithio yn y dychymyg, yn ogystal ag yn llyfr nodiadau’r gohebydd.

Dylan Iorwerth

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Dial Dau / Revenge for Two
Ivor Owen
£5.25
 
Prynwch
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Goeden Wen, Y
Sonia Edwards
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch