Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Fy Hanes i: Merch y Felin - Dyddiadur Eliza Helstead, Manceinion, 1842-1843
Sue Reid
ISBN: 9781843233572 (1843233576)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Meinir Wyn Edwards.Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 180x130 mm, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o Mill Girl, dyddiadur blwyddyn (1842-43) merch 13 oed sy'n gorfod gadael yr ysgol i weithio mewn melin gotwm ym Manceinion, a'i geiriau'n adlewyrchu caledi a pherygl y gwaith yn y melinau, amodau byw gwael y bobl, streiciau ac aflonyddwch gwleidyddol gwrthryfel y Siartwyr. 10 llun du-a-gwyn.

A Welsh adaptation of Mill Girl, the diary (1842-43) of a 13 year old girl who has to leave school to work in a Manchester cotton mill, her words reflecting the hardship and danger of work in the mills, people's grave living conditions, strikes and the political unrest of the Chartist uprising. 10 black-and-white illustrations.
Blwyddyn ym mywyd Eliza Helsted gawn ni yn y nofel hon. Wrth ddarllen ei dyddiadur cawn flas ar fywyd merch yn gweithio mewn melin ym Manceinion ar ddechrau Oes Fictoria. Trafodir agweddau o’r Ddeddf Ffatrïoedd 1833, megis oriau gwaith; cawn flas ar reolau a dirwyon y felin ac, wrth gwrs, cawn hanes y Siartwyr a’r streicio.

Fel gweddill y gyfres ‘Fy Hanes i’ mae’r nofel hon yn rhoi cyfle i ni ddysgu am gyfnod penodol o hanes ac i ddod i ddeall cefndir digwyddiadau’r gorffennol. Cawn ddarluniau a rhestr o ddyddiadau i gefnogi’r dystiolaeth hanesyddol.

Mae disgrifiadau gwych yr awdures yn rhoi gwir deimlad i’r darllenydd o amgylchiadau gweithwyr y melinau a’r caledi oedd yn eu hwynebu. Mae’n anodd i ni heddiw ddychmygu bywyd o’r fath ond mae darllen nofel fel hon yn ddull da o gyflwyno hanes i blant yn y dosbarth. Byddai’n addas ar gyfer plant 10-14 oed ac i gefnogi astudiaeth o fywyd y cyfnod.

Angharad Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hanes Atgas: Yr Oesoedd ...
Catrin Stevens
£5.99
 
Prynwch
Hanes Atgas: Dihirod ...
Catrin Stevens
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch