Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Trysor y Morloi
Jackie Morris
ISBN: 9781843233619 (1843233614)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Jackie MorrisAddaswyd/Cyfieithwyd gan Siân Lewis.Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 1/2 Fformat: Clawr Meddal, 235x277 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Pris Llawn: £2.50 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £0.50 (20.0%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o The Seal Children, stori hudolus wedi ei darlunio'n chwaethus mewn lliw yn adrodd chwedl werin am hanner-gwraig a hanner-morlo sy'n dwyn gwaredigaeth i drigolion y penrhyn unig wrth iddi gyflwyno trysor o wely'r môr iddynt; i ddarllenwyr 7-11 oed.

A Welsh adaptation of The Seal Children, a magical story tastefully illustrated in colour relating a folk tale about a half-woman, half-seal who brings salvation to the inhabitants of a lonely headland when she presents them with the treasure of the sea; for readers aged 7-11 years.
Ysgrifennwyd a darluniwyd y llyfr hyfryd hwn gan Jackie Morris, o dan y teitl The Seal Children yn wreiddiol. Mae yna brolog ac epilog ffeithiol i’r stori hudol hon, yn sôn am yr ardal ac am yr arferiad o adrodd hanesion am dylwyth y môr.

Yn y stori, ceir hanes Ffion a Morlo, plant Huw y pysgotwr a’u mam y fôr-lodes. Mae hithau’n hanner merch a hanner morlo sy’n canu’n swynol am ei bywyd arall o dan donnau’r môr. Pan ddaw dieithryn i’r pentref i sôn am fyd newydd lle roedd y bobl yn berchen ar eu cartrefi heb orfod talu’n ddrud i feistri’r tir, sylweddola’r pentrefwyr nad oes fawr o obaith ganddynt godi’r arian angenrheidiol ar gyfer y fordaith. Ond mae Ffion a Morlo’n cofio am hanesion trysorau’r môr . . .

Ceir stori ledrithiol, geirfa gyfoethog a lluniau bendigedig, ambell un y buaswn yn ddigon hapus i'w weld fel print ar y wal. Stori dda yw hon i’w hadrodd i blant o tua 5 oed i fyny, ac i blant hŷn ei darllen eu hunain.

Lynwen Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Straeon Cymru - 10 o ...
Esyllt Nest Roberts
£6.12
 
Prynwch
ABC - Yr Wyddor Gymraeg
 
£8.99
 
Prynwch
Welsh Academy ...
Bruce Griffiths
£55.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch