Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Raslas Bach a Mawr! - Hunangofiant Wynford Ellis Owen
Wynford Ellis Owen
ISBN: 9781843233626 (1843233622)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2004
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 215 x 139 mm, 264 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £8.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant poenus a gonest Wynford Elis Owen yn cofnodi helyntion difyr am ei fywyd fel diddanwr ac actor dawnus ac adnabyddus ym myd adloniant plant ac oedolion, ynghyd â'i frwydr hir a dewr i orchfygu alcoholiaeth. 37 ffotograff du-a-gwyn.

The painful and honest autobiography of Wynford Ellis Owen recording the entertaining events in his life as a talented and well-known entertainer and actor in the fields of children's and adult entertainment, together with his long and valiant battle to overcome alcoholism. 37 black-and-white photographs.
Gwir y dywed broliant clawr cefn y llyfr hwn: ‘Dyw’r awdur yn dal dim yn ôl – mae’n noeth (hyd yn oed cignoeth!) o agored, yn boenus o onest wrth ddisgrifio'i deimladau ingol yn nyfnder ei uffern.’

Dyma gyfrol gatharsis Wynford Ellis Owen wrth iddo groniclo'n greulon (creulon iddo’i hun) hanes ei frwydr ddewr yn erbyn alcoholiaeth. Bydd rhai o blant y mans a dirwestwyr yn ei chael yn anodd deall brwydr yr awdur yn erbyn elfennau caethiwus ei fagwraeth gapelyddol a’i ysfa ddireol i ‘hel diod’. Ond deall sydd raid. Afraid yw dyfynnu'r hen bennill hwnnw:

Mae tafarn fach all pawb ei chau,
A hynny yn ddi-gŵyn,
A’r dafarn fechan honno sydd
Yn union dan dy drwyn.

Mae hi mor bwysig, mi gredaf, i ni oll ddeall cymhellion ac ingoedd ein gilydd os ydym am sicrhau cymdeithas wâr, ac un iach yn feddyliol ac yn gorfforol. Cyffes sydd yma, a’r gyffes honno mewn cyffesgell brintiedig gyhoeddus. Cawn ddilyn troeon yr yrfa o’i fagwraeth yn Llansannan a Llanllyfni lle bu ei dad, y diweddar Barchedig Robert Owen, yn weinidog o ddylanwad, i gyfnod ysgol yn Nyffryn Nantlle i goleg yng Nghaerdydd ac at y BBC yn yr un ddinas ac i Birmingham ac Exeter i hyfforddi’n gyfarwyddwr theatr. Ingol yn wir yw disgrifiadau’r awdur o’i gyfnod yn Rhoserchen, y ganolfan driniaeth i alcoholigion, ger Aberystwyth.

Nodir yma’n fanwl ddylanwad ei gyflwr ar ei deulu agos a’i gydnabod, gan ennyn yn y darllenydd gydymdeimlad tuag at eu dioddefaint hwy yn ogystal ag at Wynford Ellis ei hun. Mae adegau yn y llyfr hwn pan deimla’r darllenydd fod yr awdur yn rhy gas yn gyhoeddus wrtho’i hun, ond mae’n amlwg mai dweud ei ddweud yw ei ddymuniad, gan adael dyn ar brydiau gyda theimladau o dresmasu mewn perllannau preifat. Ond er mor ddirdynnol yw’r stori mae’r awdur yn bencampwr ar ysgrifennu doniol a ffraeth, gyda fflachiadau o Syr Wynff yn dod i’r amlwg. Ceir yma ysgrifennu rhwydd a darllenadwy ar bwnc sy’n anaml yn cael ei gofnodi gyda’r un manylder yn Gymraeg.

Ac yng nghanol y gwae a’r cofnodi methiannau mae yma lwyddiannau llachar ac ysbrydoledig, megis cyfarwyddo Nia Ben Aur yn Eisteddfod Caerfyrddin (roeddwn i yno ac mae’r cof am y campwaith yn felys); llwyddiant digamsyniol Anturiaethau Syr Wynff a Plwmsan a ddifyrrodd blant o Fôn i Fynwy (ffrwyth ei gydweithio cynhyrchiol gyda’i gyfaill Mici Plwm); cyfraniad arloesol, cyfoesol y gyfres Dinas a rhan Wynford yn y cyfoesi hwnnw; newydd-deb a chyffro heintus y ffilm Porc Pei a arweiniodd i fuddugoliaeth mewn gŵyl ffilm ryngwladol yn yr Almaen. Plethodd Wynford nifer o ddywediadau ei fam i mewn i sgriptiau'r gyfres a dyfodd o’r ffilm, sef y gyfres Porc Peis Bach, dywediadau megis 'Ye Gods, my goodness gracious me!'.

Yn ben ar y llwyddiannau oll cofnoda’r awdur ei oruchafiaeth ar ‘y ddraig’, fel y gelwir melltith alcoholiaeth ganddo, er mai cysgu y mae’r ddraig honno yn ôl yr hyn a ddarllenwn ar ddiwedd y gyfrol. Hefyd ar ddiwedd y gyfrol daw’r sioc i’r darllenydd pan gyhoedda Wynford gyda phendantrwydd ei fod yn bwriadu mynd i’r weinidogaeth. 'Ye Gods, my goodness gracious me!' ddywedaf innau hefyd!

Dyma gyfrol lle mae cymod a choncwest yn teyrnasu; mae’n werth ei darllen – prynwch hi!

David Meredith

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 25. ...
Mici Plwm
£6.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 26. ...
Dewi Pws Morris
£6.95
 
Prynwch
Hi Yw fy Ffrind
Bethan Gwanas
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch