Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cantorion o Fri: Ar Lwyfan Cymru
Alun Guy
ISBN: 9781843233633 (1843233630)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 215x140 mm, 104 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £8.99 
Ein Pris: £4.00 
Rydych yn Arbed: £4.99 (55.5%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Portreadau cynnes o chwech o gantorion poblogaidd sydd wedi ennill clod a chefnogaeth cynulleidfaoedd Cymru ar lwyfannau eisteddfod a chyngerdd, sef Shân Cothi, Trebor Edwards, John Eifion, Tom Gwanas, Dai Jones a Fflur Wyn. 43 ffotograff du-a-gwyn.

A volume of warm portraits of six popular singers who have earned the acclaim and support of Welsh audiences on both concert and eisteddfodic stages, namely Shân Cothi, Trebor Edwards, John Eifion, Tom Gwanas, Dai Jones and Fflur Wyn. 43 black-and-white photographs.
Mae’r gyfrol fach clawr meddal hon yn portreadu chwech o gantorion adnabyddus Cymru, sef Shân Cothi, Dai Jones, Tom Gwanas, Trebor Edwards, John Eifion a Fflur Wyn, enwau adnabyddus bob un wrth gwrs sydd, yng ngeiriau’r awdur ei hun, ‘wedi ennill y wobr fwyaf oll – calon y genedl!’.

Gyda chynifer â hynny o sêr rhwng cloriau un cyfrol, nid portreadau dwfn a geir yma, ond yn hytrach rhyw gipolwg sydyn ar fywyd y cantorion, eu teuluoedd, eu diddordebau a’r cyfle i ddod i’w hadnabod fel cymeriadau. Gan fod yr awdur, Alun Guy, yn gyfarwydd â phob un ohonynt ac wedi eu beirniadu sawl tro, mae’n siwr mai ef yw’r guy iawn ar gyfer y job. Yn y gyfrol hon mae’n camu o du ôl i fwrdd y beirniad ‘er mwyn dod i adnabod y person tu ôl i’r perfformiwr’.

Cyfrol bwrdd coffi (neu cyn cysgu!) yw hon sy’n hawdd a phleserus i’w darllen a dysgwn nifer o bethau diddorol am y cantorion wrth bori trwyddi. Ro’n i’n gwybod, er enghraifft, bod gan Shân Cothi ddiddordeb mawr mewn ceffylau – mae ei Nelson hi yr un oed â fy Ifan i – ond doedd gen i ddim syniad mai Shân Margaretta Morgan yw’r enw sydd ar ei thystysgrif geni, enw mae Shân yn ei gasáu mae’n debyg! Mae’r gyfrol yn gyfle felly i ddarganfod rhai pethau ‘na wyddai neb amdanynt cyn hyn!’

Mae yna barch ac edmygedd yn y portreadu gan Alun Guy a chryn anwyldeb hefyd wrth ddisgrifio’r cymeriadau. Mae ’na elfennau o hiwmor, yn naturiol, gan fod y rhan fwyaf o’r cantorion yn ‘gesys’ a chawn hanes ambell i dro trwstan – Tom Gwanas yn defnyddio cortyn yn lle ‘cufflinks’, y sip yn torri ar ffrog Fflur Wyn a John Eifion, druan, yn colli ei drowsus yn Steddfod Abergele! Mae ’na ambell i bennill neu gwpled yma ac acw sy’n cynnal y diddordeb hefyd ac mae’n rhaid cael lluniau wrth gwrs – rhai ddoe a heddiw (gyda Trebor yn edrych yn fwy o bishin heddiw nag oedd o yn 1957 hyd yn oed!).

Peth peryglus yw beirniadu beirniad, ond dim ond un gair bach o feirniadaeth sydd gen i – ro’n i’n teimlo fod y bennod ar John Eifion ychydig yn rhy hir, er fy mod yn ffan mawr ohono – neu efallai mai fi oedd wedi dechrau blino gan mai ef oedd y pedwerydd canwr i gadw cwmni imi yn y gwely yr wythnos honno!

Cyfrol fach hynod o ddymunol a phleserus yw hon, fydd yn sicr o apelio at unrhyw un sy’n hoffi busnesa ym mywydau pobl, h.y. y rhan fwya ohonon ni!

Linda Healy

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Môr-Ladron Cymru
Dafydd Meirion
£5.95
 
Prynwch
Croeso i Ardal Caernarfon
 
£2.00
 
Prynwch
Croeso i Ardal Harlech - Bermo
 
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch