Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cysgod yn y Coed - Storïau i Ddysgwyr
Lois Arnold
ISBN: 9781843233701 (1843233703)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2019
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 173x120 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad difyr o naw stori fer gyfoes, ysgafn, yn portreadu digwyddiadau bob dydd, pob un â thro yn y gynffon; ar gyfer Dysgwyr. Ail argraffiad; cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2004.

An entertaining collection of nine lighthearted contemporary short stories portraying everyday events, all with a twist in the tail; for Welsh learners.
O fewn yr wythnosau nesaf, bydd nifer fawr o ddysgwyr o oedolion yn cofrestru mewn dosbarthiadau Cymraeg ledled Cymru. I’r rheiny ohonynt a fydd yn dychwelyd i’r ail neu’r drydedd flwyddyn, bydd Cysgod yn y Coed gan Lois Arnold yn adnodd newydd gwerthfawr a hynod ddefnyddiol.

Casgliad ydyw o naw o straeon byrion sydd yn sôn am ddigwyddiadau pob dydd, digwyddiadau y gall y darllenwyr uniaethu â nhw. Ymhlith y pynciau a drafodir ceir colli pwysau, gwyliau teulu, garddio, ennill y loteri a sefyll arholiadau. Mae tro yng nghynffon pob stori ac er bod modd rhagweld yr hyn sy’n mynd i ddigwydd weithiau, fel yn achos y stori ‘Ar y Maes’, nid yw hyn yn eu gwanhau mewn unrhyw ffordd.

Fel y themâu, mae’r cymeriadau’n afaelgar a realistig a cheir amrywiaeth o ran cefndir ac oed o stori i stori. Er enghraifft, y prif gymeriad yn y stori gyntaf yw’r bachgen ysgol Bryn, mab fferm o Sir Gaerfyrddin, tra bod Eifion yn ‘Rhyfeddodau yn yr Ardd’, newydd ymddeol ar ôl blynyddoedd o weithio yn y gwaith dur. Defnyddir hiwmor yn aml i gyflwyno cymeriadau, fel yn achos ‘Colli Pwysau’, sy’n ein hatgoffa i raddau o ddyddiadur y ddysgwraig adnabyddus Blodwen Jones gan Bethan Gwanas.

Un o brif atyniadau’r gyfrol i mi felly, yw’r ffaith bod y straeon yn argyhoeddi o safbwynt saernïaeth a chymeriadaeth. Wrth symleiddio’r iaith mewn deunydd darllen i ddysgwyr, mae tueddiad weithiau i or-symleiddio’r themâu a’r cymeriadau, ond nid yw hynny’n wir yma. O ganlyniad teimlaf y bydd y llyfr o ddefnydd mawr i diwtoriaid yn ogystal â dysgwyr. Byddai nifer o’r straeon megis ‘I’r Gad’, am yr ymdrech i gadw ysgol fach ar agor, yn rhagarweiniad defnyddiol iawn i drafodaeth gyffredinol ar y pwnc dadleuol hwn.

Un rheswm ymarferol pam y byddai’r straeon yma mor ddefnyddiol yn y dosbarth yw wrth gwrs eu hyd. Gyda phob stori ond tua wyth o dudalennau a geirfa ar waelod pob un ohonynt, maent hefyd yn fodd delfrydol o fagu hyder y darllenydd annibynnol. Mae tipyn o ailadrodd o ran ffurfiau a geiriau cyfarwydd ond ar yr un pryd ceir amrywiaeth o ran person ac amser o stori i stori. Er enghraifft, yn wahanol i weddill y straeon mae ‘Colli Pwysau’ a ‘Hunllef Go-iawn’ wedi’u hysgrifennu yn y person cyntaf tra bod ‘Ar y Bont’ yn yr amser presennol.

Mae angen mwy o ddeunyddiau darllen ar gyfer dysgwyr sydd wedi bod yn dysgu am flwyddyn neu ddwy. Heb os, dylai awduron eraill ddadansoddi crefft y gyfrol fach ddeniadol hon a’i hefelychu.

Christine Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Junior Scrabble yn Gymraeg
 
£19.99
 
Prynwch
6 o Straeon Sali Mali: ...
 
£5.99
 
Prynwch
50 o Ganeuon i'r Dysgwyr
Alun Ifans
£1.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch