Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ei Uffern ei Hun
Geraint V. Jones
ISBN: 9781843233718 (1843233711)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 183x123 mm, 168 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr y Mis: Ebrill 2005
Nofel afaelgar am ymchwil yr heddlu i lofruddiaeth gwraig ifanc mewn dinas yn Lloegr, a'r modd y mae'r ymholiadau'n arwain at ddatgelu hen gyfrinachau ac agor hen greithiau ym mywydau aelodau teulu'r wraig yng nghefn gwlad Maldwyn, gan nofelydd hynod brofiadol a phoblogaidd.

A gripping novel about police enquiries into the murder of a young woman in an English city and how the enquiries lead to revealing old secrets and opening old wounds in the lives of members of the woman's family in mid-Wales, written by a highly acclaimed novelist.
Geraint V. Jones yw un o'n hawduron mwyaf cynhyrchiol, ac mae wedi ennill Gwobr Goffa Daniel Owen deirgwaith. Bur nofel hon hefyd yn un o gystadlaethaur Eisteddfod Genedlaethol. Ond rhaid cydnabod nad yw cystal i waith blaenorol.

Stori dditectif o fath yw Ei Uffern ei Hun er fod mwy o bwyslais yn cael ei roi ar chwilio pac y llofruddiedig yn hytrach nag ar ddal y llofrudd. Y llofruddiedig yn yr achos hwn ywr butain a ddarganfyddir yn hanner marw ar strydoedd un o ddinasoedd Lloegr. Er mwyn gwybod pwy ydyw, fei rhoddir dan hypnosis yn yr ysbyty a chyn ei thranc fe ddatgelir ei bod yn dod o Ddyffryn Banw ym Mhowys.

Gwaith yr Inspector ar D S yw mynd i Gymru a gweld ei theulu. Drwyr nofel yn gyfan bron cyfeirir at y ddau hyn wrth deitl eu swyddi gan ei gwneud hin anodd i ni eu cymryd o ddifrif. Cymeriadau i chwerthin am eu pennau ydynt (yn arbennig yr Inspector). Mae ef yn llawn anwybodaeth a rhagfarn, tra bod y blismones o Gymraes syn eu hebrwng yn gymeriad crwn cyfan.

Oherwydd yr hyn a ddywedodd y ferch dan hypnosis, rydym eisoes yn gwybod iddi ddianc i Loegr am fod aelod oi theulu yn ei cham-drin yn rhywiol. Gwyddom hefyd pwy ywr perthynas hwnnw ac eto fe ymddengys nad oes gan yr heddlu fawr ddim diddordeb yn hyn. Siaradant yn gwbl naturiol gydar person dan sylw ac nid oes gan y darllenydd ond aros nes i dwyll a rhagrith y gŵr hwnnw ddod ir wyneb. Roedd un aelod or teulu eisoes wedi cael ei gyhuddo ar gam o hambygior ferch a hwnnw yn ei dro wedi rhoi diwedd arno'i hun.

Ceisiwyd ysgrifennu rhannau helaeth or nofel yn nhafodiaith Maldwyn. Ond ofnaf ir awdur fynd dros ben llestrin llwyr. Dywed iddo gael cymorth gwraig syn byw yn yr ardal gydar iaith, ond rhaid gofyn a wrandawodd yn ddigon gofalus arni. Siaradaf y dafodiaith hon fy hun a theimlwn yn ddigon anesmwyth ar brydiau wrth ymgodymu r hyn oedd ar bapur. Rhaid gofyn hefyd a fyddair ferch wedi cadw ei dyddiadur mewn tafodiaith ac a ddylid defnyddio tafodiaith Gymraeg pan fo cymeriad yn siarad Saesneg?

Ar l cael cryn flas ar ei nofel Zen, ofnaf ir awdur fy siomi y tro hwn.

Dafydd Morgan Lewis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Rhoddodd Sian Jones o Ffestiniog i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Uffarn o lyfr!"
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffair Gaeaf a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Blodau'r Grug - 100 o ...
Alex Hamilton
£9.00
 
Prynwch
Horse in Celtic Culture, ...
 
£12.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch