Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dianc
Jac Jones
ISBN: 9781843233725 (184323372X)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Jac JonesAddaswyd/Cyfieithwyd gan Meinir Pierce Jones.Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 245 x 170 mm, 40 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £5.99 
Ein Pris: £2.99 
Rydych yn Arbed: £3.00 (50.1%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori iasoer gyda lluniau llawn awyrgylch gan arlunydd dawnus am yr efeilliaid Sara a Gwion yn gorchfygu grymoedd tywyll sy'n effeithio ar fywydau'r pentrefwyr lleol wedi i wal cylch cerrig hynafol gael ei fylchu; i ddarllenwyr 9-11 oed. 15 llun lliw a 3 llun du-a-gwyn. Fersiwn Saesneg, In Chatter Wood ar gael.

A chilling story with atmospheric illustrations by a talented artist about the twins Sara and Gwion who overcome dark forces that affect the lives of the local villagers when the wall of an ancient stone circle is breached, for readers aged 9-11 years. 15 colour and 3 black-and-white illustrations. An English version, In Chatter Wood is available.
Stori arswyd gynnil a geir yn y llyfr hwn. Mae’r hyn sy’n digwydd o ganlyniad i ddylanwad trigolion Coed Clebran yn erchyll, ond mae teimlad o ddiogelwch yn gwau trwy’r cyfan yn y berthynas sy’n bodoli rhwng Nain a’i hwyres, Sara. Mae’r wybodaeth a dderbynia Sara gan ei nain i’w chaniatáu i orchfygu drygioni yn crisialu pwysigrwydd cynnal perthynas rhwng cenedlaethau a pharchu profiad a thraddodiad.

Dengys yr awdur feistrolaeth ar stori, a dull dweud sy’n llwyddo i asio’r hen a’r newydd yn ardderchog. Does dim ofn ganddo greu geiriau newydd na defnyddio iaith gyfoes ochr yn ochr â iaith farddonol, flodeuog. Gyda chymeriadau y gall plant uniaethu’n rhwydd â nhw, a darluniau manwl a chlyfar, dyma lyfr fydd yn denu’r darllenydd yn ôl sawl gwaith i fwynhau clasur newydd dro ar ôl tro.

Mari Rhian Owen

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Out of the Shadows - A ...
Deirdre Beddoe
£14.99
 
Prynwch
Cryno-Ddysg y Cymry - ...
Cennard Davies
£6.99
 
Prynwch
Cyfres Nabod: 2. Gwenwch!
Nia Parry
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch