Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dal dy Dir
Iola Jôns
ISBN: 9781843233756 (1843233754)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 174 x 117 mm, 168 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £7.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Ebrill 2004
Nofel fyrlymus am dair merch ifanc fywiog yn profi hwyl a dwyster bywyd wrth iddynt gychwyn ar eu gyrfaoedd dysgu yng nghefn gwlad sir Drefaldwyn, yng nghwmni aelodau'r Clwb Ffermwyr Ifanc lleol a chydag amryw gariadon.

A lively novel about three bubbly young females who experience the fun and pain of living as they embark on their teaching careers in rural Montgomeryshire, in the company of members of the local Young Farmers Club and with various lovers.
Nofel gyntaf i oedolion gan Iola Jôns yw hon, a nofel a’m plesiodd yn fawr. Stori am Mona, Trudi a Glenys a geir yma – tair athrawes ifanc ‘barchus’ sy’n rhannu tŷ ac yn ‘caru bywyd, dynion a chwrw’.

Wrth ddarllen y siaced lwch, awgrymir mai nofel ddoniol yw Dal dy Dir a disgwyliais stori yn arddull Bridget Jones a ddarluniai fywyd merched sengl a’u cwest barhaol i ffeindio’r ‘dyn perffaith’! Ond er bod llawer o hynny yn y nofel, ynghlwm â dos go dda o hiwmor, nid felly’n union mohoni. Ceir tro syfrdanol yn yr ail bennod sy’n dod â difrifoldeb i’r stori yn fuan iawn. Gwelir yr un difrifoldeb yn codi’i ben drwyddi draw. Mae Iola Jôns yn awdur sy’n gallu plethu’r llon a’r lleddf yn grefftus, heb fynd dros ben llestri.

Mona yw’r prif gymeriad, athrawes Gymraeg mewn ysgol Uwchradd, ac mae Trudi a Glenys yn athrawon cynradd. Mae Mona’n ‘dal a thenau fel model’ gyda gwallt hir tonnog, melyn; Trudi’n ddysgwraig bryd tywyll, athletaidd a Glenys yn ddwmplen, wallt coch sy ar ddeiet byth a beunydd. Perodd y disgrifiadau yma, ynghyd â’r ffaith eu bod yn cynrychioli’r Gogledd, y Canolbarth a’r De o ran magwraeth, i mi fod yn eitha sinigaidd ar y dechrau, ond mi gefais fy siomi o’r ochr orau. Er bod y cymeriadau ar brydiau yn tueddu i fod yn ‘gymeriadau teip’, y maent hefyd ar y cyfan yn gredadwy.

Mae Iola Jôns yn ysgrifennu’n ardderchog gyda’r ddeialog yn llifo’n rhwydd. Efallai y byddai’r wahanol dafodiaith yn arafu’r darllen ar brydiau, ond dylai’r darllenydd ddygymod â hynny’n weddol fuan. Un peth nad oeddwn i’n ei hoffi o gwbl oedd y mân ebychiadau fel ‘Ti-hi’ a ‘Grrr’ a ymddangosai bob yn hyn a hyn. Teimlais eu bod yn rhoi dimensiwn cartwnaidd i’r dweud ac yn hollol ddianghenraid.

Gwendid y nofel yw’r ffaith na ddatblygir rhai o’r cymeriadau'n llawn. Teimlais fod llawer o gwestiynau heb eu hateb ynglŷn â chymeriad Glenys. Deallaf y byddai hynny'n anodd o gofio’r hyn a ddigwyddodd (heb ddatgelu dim!) ond efallai y gellid bod wedi rhoi darlun llawnach o’i chymeriad mewn rhyw fodd neu’i gilydd. Tua diwedd y nofel hefyd mi gefais fy hun yn gofyn y cwestiwn ‘Ble mae Trudi?’ gan fod cyfnod o amser wedi mynd heibio heb unrhyw sôn amdani.

Ond fel y dywedais ar y dechrau, mwynheais y nofel gan ei darllen o fewn dwy noswaith. Yn bendant mae gan Iola Jôns y ddawn storïol y gellid ei datblygu ymhellach ar gyfer nofelau i oedolion, ac edrychaf ymlaen at ddarllen mwy o’i gwaith.

Shoned Wyn Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Cyfres Cwm Teg: Fuoch Chi ...
Meinir Lynch
£3.95
 
Prynwch
Sgôr (Nofel T)
Bethan Gwanas
£3.95
 
Prynwch
Cyfres Whap!: Angel Pen Ffordd
Sonia Edwards
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch