Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Dwy Genhedlaeth: 3. Cefin Roberts a Mirain Haf
ISBN: 9781843233848 (1843233843)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Golygwyd gan Siân Thomas Fformat: Clawr Meddal, 175x118 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £2.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol ddifyr yn cyflwyno tad a merch, sef yr actorion a'r cantorion dawnus Cefin Roberts a Mirain Haf, gan roi cip ar gefndir, gyrfaoedd a diddordebau'r ddau, ac ar eu perthynas â'i gilydd. 23 ffotograff du-a-gwyn.

A volume presenting a father and daughter, namely the actors and singers Cefin Roberts and Mirain Haf, providing a glimpse of their background, careers and interests, and of their relationship with each other. 23 black-and-white photographs.
Mae'n bosib mai fi sy'n sofft, ond fe lwyddodd y gyfrol fach yma i dynnu dagrau ohonof. Mae yna ryw anwyldeb yn perthyn iddi – yn codi o'r berthynas gynnes rhwng y tad, Cefin Roberts a'r ferch, Mirain Haf a hefyd o lais hyfryd yr holwraig adnabyddus, Siân Thomas.

Dyma ddadlennu pictiwr o berthynas deuluol wrth i'r holwraig geisio mynd o dan groen Cyfarwyddwr Theatr Cenedlaethol Cymru a'i Steddfodwraig o ferch sydd bellach yn trio gwneud enw iddi'i hun yn y West End yn Llundain. Dyma gyfle i ddysgu mwy am ddau sy'n adnabyddus i bobl y Pethe trwy Gymru. P'un ai a fydd apêl y llyfr yn ymestyn i gynnwys darllenwyr y tu hwnt i'r cylch yma dw i ddim yn siŵr, achos mae'n rhagdybio rhywfaint o adnabyddiaeth.

Gyda chredo Cefin bod hyder yn magu hyder yn sail i'w rôl fel rhiant – ac athro – does ryfedd fod y teulu yma wedi cael cymaint o lwyddiant. Yng nghanol y cariad a'r canmol mae yna hefyd straeon chwerwfelys, e.e. hanes Cefin am ei fam yn dihuno yn yr ysbyty ar ôl colli ei hail goes oherwydd gangarene ac yn ymdrechu i ddweud rhywbeth, 'Yn y diwedd dyma hi'n cael y geiriau allan – "Mae'r dyn 'na dros y ffordd isio dy autograph di!" '

Mae'r ddau wrthrych yn adrodd eu hanes yn eu geiriau eu hunain, ac mae'r awdures wedi llwyddo i gofnodi eu tafodiaith naturiol a chreu llyfr sy'n hawdd iawn i'w ddarllen ar yr un pryd. Ond gyda Cefin a Mirain yn adrodd yr hanes yn uniongyrchol i ni, mae'n anodd deall pam y dewiswyd gosod y cwestiynau yn y trydydd person.

Dyma gynnig sedd yn lolfa Cefin a Mirain i'r darllenydd ac mae Siân Thomas yn addo gofyn y cwestiynau y bydden ni eisiau eu gofyn ein hunain. Mae'n gofyn llawer o'r rheini, a chawn ddarlun personol ar lawer ystyr o ffigwr cyhoeddus fel Cefin Roberts sydd, yn ôl ei dystiolaeth ei hun, yn gallu bod yn 'anodd'. Mae hefyd yn gofyn rhai o'r cwestiynau mwy 'caled' – beth am y feirniadaeth ar Ysgol Glanaethwy, ac a oedd Mirain yn cael ffafriaeth gan Dad? Fe gewch ddarllen y gyfrol i gael yr atebion! Ond byddwn wedi hoffi gweld rhagor o gwestiynau fel hyn ac o wthio tipyn bach yn galetach – er enghraifft yn achos Glanaethwy, a mynd ar ôl enghreifftiau penodol o feirniadaeth.

Mae'r holwr yn fwy o Parkinson na Paxman, ond os y'ch chi'n chwilio am lyfr hamddenol i basio awren mynnwch y gyfrol hon. Wedi'r cwbl, peth prin yw llyfr sy'n llwyddo i dynnu gwên a deigryn.

Meleri Wyn James

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
'Tydi Bywyd yn Boen!
Gwenno Hywyn
£3.75
 
Prynwch
Dydi Pethau'n Gwella Dim!
Gwenno Hywyn
£3.25
 
Prynwch
'Tydi Cariad yn Greulon!
Gwenno Hywyn
£3.25
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch