Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gwlad y Dreigiau
ISBN: 9781843233886 (1843233886)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Brett BreckonAddas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Caled, 210x260 mm, 82 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad darluniadol lliw cyfoethog o gerddi a straeon hudolus a rhyfeddol am ddreigiau gan ddwsin o awduron cyfoes poblogaidd gyda darluniau trawiadol gan arlunydd crefftus. Mae fersiwn Saesneg ar gael.

A rich, colour illustrated collection of magical and wonderful stories and poems about dragons by twelve contemporary popular authors with striking colour illustrations by a skilled artist. An English version is available.
Mae yna rai llyfrau sy’n rhoi gwefr wrth gydio ynddyn nhw, on’d does? Mae cael edrych ar glawr, syllu ar liwiau a bodio’r tudalennau yn gallu rhoi cymaint o bleser, cyn hyd yn oed dechrau ystyried cynnwys. A dyna’r math o lyfr yw Gwlad y Dreigiau, dybiwn i. Mae’n llyfr hardd clawr caled, yn gyforiog o luniau a lliwiau cyfoethog o waith Brett Breckon, y rheiny weithiau yn llanw’r dudalen ac weithiau yn ddim ond darlun pitw mewn cornel, ond bob amser yn denu’r llygad ac yn llawn manylion diddorol.

Ond a yw’r cynnwys yn haeddu’r fath wisg? A dweud y gwir, does ond angen edrych ar y rhestr o gyfranwyr i allu bod yn weddol sicr o hynny. Ceir yma ddeuddeg cyfraniad, ar ffurf stori neu gerdd, gan bobl fel Ceri Wyn Jones, Tudur Dylan Jones, Elfyn Pritchard, Mererid Hopwood, Bethan Gwanas a Meinir Pierce Jones, ac er bod pob cyfraniad yn amrywio o ran arddull ac yn dangos stamp personol yr awduron unigol, ceir yma gorff o storïau a cherddi difyr a darllenadwy mewn Cymraeg hynod rywiog a chyfoethog.

Fel yr awgryma’r teitl, dreigiau yw thema’r gyfrol, y creaduriaid hynny sydd fel petaent yn hongian rhwng y real a’r afreal, y gwirionedd a’r dychymyg. Yn ei gyflwyniad, mynna’r arlunydd fod pobl wastad wedi bod yn ddrwgdybus iawn o ddreigiau ac wedi eu hystyried fel bwystfilod brawychus, ond eu bod mewn gwirionedd yn greaduriaid sy’n ymwybodol iawn o bethau sy’n effeithio ar gydbwysedd y ddaear, ac o’r herwydd yn cadw eu pellter oddi wrth ddynolryw sydd wedi effeithio cymaint ar rythmau’r ddaear.

Mae’r cyfraniadau i gyd yn pwysleisio awydd dreigiau am heddwch a thangnefedd a chariad, o fewn ein hamgylchfyd a rhwng pobl a’i gilydd. Yn y stori ‘Pan ddaeth yr Helwraig’ gan Fflur Dafydd, er enghraifft, cawn hanes y gwahaniaethau rhwng y dreigiau dŵr a’r dreigiau tir, a’r modd y bu i gyfeillgarwch a gofal goncro’r gwahaniaethau yn y pen draw. Mae Caryl Lewis ar y llaw arall yn ein goleuo am y Darogan-ddreigiau, a’r canlyniad trist pan wrthodwyd gwrando ar rybudd Goradan. Erbyn heddiw, fodd bynnag, yn ôl y stori, 'mae Darogan-ddreigiau yn cael eu parchu’n fawr . . . dywed rhai mai nhw sy’n sibrwd yn eich clust wrth i chi wneud rhywbeth drwg, neu eich canmol pan fyddwch yn dda. Maen nhw’n sibrwd yng nghlustiau’r rhai sy’n rhyfela ac yn gas wrth eraill . . .' Roedd stori Elin Meek, 'Dreigiau Ynys Dewi' yn un o’m ffefrynnau, yn esbonio’n ddifyr y modd y bu’r tair draig fach, Fflam, Eirias a Tanbaid, mor allweddol yn arbed harddwch a heddwch ardal Tŷ Ddewi. A beth am y pennill hyfryd yng ngherdd Ceri Wyn yn sôn am Ddraig Cymwynas: ‘Gwn yn dda fod ganddi hi / Adenydd llawn daioni, / A llygaid llawn cofleidiau / Sy’n gwylio, gwylio heb gau. / Mae hon yn galon i gyd / Yn rhyfedd o ddewr hefyd, / A rhaid bod darnau ffradach / Y Byd iddi’n gywion bach’.

Gallwn ddyfynnu’n ddi-ben-draw frawddegau a llinellau sydd wedi fy nghyffwrdd, gan fod pob cyfraniad yn gymaint mwy na hanesyn hyfryd am ddraig. Maent yn orlawn o hanes, o negeseuon amgylcheddol, o brofiadau plant (ac oedolion) y Gymru hon, ac yn cynnig stôr o drafodaethau posib. Cyfaddefa Brett Breckon fod yn rhaid craffu’n ofalus iawn i weld draig heddiw, ond mae’n bosib dod ar draws un 'os digwydd i chi fod yn ddigon tawel, yn ddiymhongar ac yn llawn bwriadau da'. Mae’n ddigon posib felly y daw’r fraint honno i ambell un, ond efallai y bydd yn rhaid i’r gweddill ohonom wneud yn fawr o’r wledd hon!

Gwenan Creunant

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
What's the Word ...
 
£6.99
 
Prynwch
Stwffia dy ffon hoci!
Haf Llewelyn
£4.95
 
Prynwch
Cyfres Nofelau i'r ...
Gwen Lasarus
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch