Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Whap!: Mrch Dd@
Meleri Wyn James
ISBN: 9781843234036 (1843234033)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3/4 Fformat: Clawr Meddal, 183x123 mm, 104 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £4.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £2.99 (59.9%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel gyfoes yn portreadu'r peryglon sy'n wynebu'r arddegau wrth fentro i sgwrsio ar safleoedd sgwrsio ar y we; i ddarllenwyr 10-13 oed.

A contemporary novel portraying the dangers facing teenagers when they enter web chatrooms; for readers aged 10-13 years.
Dyma’r teitl cyntaf mewn cyfres newydd o’r enw Whap! gan Gomer. Rhybudd yw’r nofel. Gwers sy’n dangos pa mor beryglus yw’r ystafell siarad ar y we. Stori yw hi am glyfrwch a bygythiad y paedoffeil. Merch tair ar ddeg o’r enw Eli yw’r prif gymeriad. Mae hi’n boblogaidd, yn ddel a galluog, ond nid oes ganddi gariad.

Un o gryfderau’r nofel hon yw ei ffurf. Deuwn yn agos iawn at y prif gymeriad Eli wrth iddi adrodd ei hanes a’i sylwebaeth ar fywyd. Deuwn i adnabod ei rhieni, a chwrddwn â rhai o’i ffrindiau agosaf fel Charlotte sy’n gosod cryn bwysau ar Eli i fentro i fyd serch. Camp y nofel yw dangos pa mor rhwydd yw cadw cyfrinachau, a hynny mewn teulu hapus ac agos.

Symuda’r nofel yn gyflym yn ei blaen gan adlewyrchu tempo bywyd disgyblion ein hysgolion uwchradd i’r dim. Yma y mae unigrwydd a dyheadau, ofnau a breuddwydion yr ifanc. Gwneir defnydd effeithiol o’r dudalen sgwrsio ar y we wrth i Eli adrodd y stori. Talfyrrir y geiriau’n llwyddiannus a chawn gip effeithiol ar fyd cyfathrebu mentrus a chyflym yr arddegau. Wele’r dyfyniad a geir ar y clawr: 'F di bod n mddwl m t trwww’r dydd'. Mae yna decstio ar y ffonau symudol, er rhaid bod yn effro i wybod pwy sy’n siarad â phwy ar adegau.

Y mae diweddglo’r nofel yn hynod effeithiol, ac yn uchafbwynt sy’n taro deuddeg. Heb os y mae hon yn stori afaelgar, ac nid yw’n syndod bod yna gwmni drama yn ei haddasu i'w pherfformio ar lwyfannau ein hysgolion.

Ion Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Sgôr (Nofel T)
Bethan Gwanas
£3.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Aminah ...
Gwyneth Glyn
£2.95
 
Prynwch
Golwg ar Iaith
Non ap Emlyn
£6.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch