Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Rhaid i Bopeth Newid
Grahame Davies
ISBN: 9781843234128 (1843234122)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 183 x 122 mm, 224 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £7.99 
Ein Pris: £3.99 
Rydych yn Arbed: £4.00 (50.1%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel hynod ddiddorol yn plethu hanes brwydrau ymgyrchwraig ddiflino dros barhad yr iaith a'r cymunedau Cymreig yng Nghymru'r unfed ganrif ar hugain gyda hanes yr ymgyrchwraig radical o Ffrances Iddewig Simone Weil.

A highly interesting novel which interweaves the battles of a 21st century campaigner for the survival of Welsh language and communities with the story of the radical Jewish Frenchwoman campaigner Simone Weil.
Nofel yw hon sydd yn olrhain hanes dwy wraig mewn dwy oes a dwy wlad wahanol. Ymgyrchwyr diflino yw’r naill a’r llall. Mae Meinwen Jones wedi bod yn ymgyrchu dros yr iaith Gymraeg ers cyfnod ei harddegau a bu Simone Weil – un o elît academaidd Ffrainc rhwng y ddau Ryfel Byd – yn brwydro yn erbyn gormes gwleidyddol a chymdeithasol. I’r ddwy wraig hyn trodd hunanaberth yn ffordd o fyw, a thrwy fynd yn ôl a blaen rhwng eu dwy stori llwydda’r awdur i greu portread trawiadol o natur – a rhwystredigaethau – arwriaeth.

Mae’r pwyslais, fel y gellid disgwyl, ar hanes Meinwen. Oblegid nofel yw hon sydd yn ymdrin â sefyllfa wleidyddol ein hoes ni – oes y Cynulliad – a cheir dadansoddiad manwl, deallus a chraff o wahanol agweddau ar fywyd yng Nghymru heddiw, yn enwedig sefyllfa’r iaith Gymraeg. Aeth y geiriau ‘llyfr i unrhyw un sydd yn ymddiddori yn yr iaith Gymraeg’ yn ystrydeb ddiflas, ond maent yn eiriau cwbl wir yn achos y nofel hon. Ac wrth i Meinwen wynebu cwestiynau anodd ynglŷn â phwrpas ei haberth ac ystyr ei bywyd – a hithau ar drothwy ei deugain oed – mae ei sefyllfa hi yn adlewyrchiad poenus ond gogleisiol o sefyllfa llawer ohonom heddiw. Fel portread o’r Gymru gyfoes – wel, y Gymru Gymraeg o leiaf – yn ei chymhlethdod amlhaenog, mae’n ddiguro.

Y broblem gyda'r ddwy arwres dda – o safbwynt y llyfr fel nofel – yw nad ydynt yn gymeriadau arbennig o ddiddorol, nac yn arbennig o gredadwy hyd yn oed. Fel Karl yn Cysgod y Cryman, maent yn bentwr o gydwybod ac egwyddorion aruchel, yn ymatalgar ac oer tuag at eu cyd-ddynion, ac oherwydd hyn nid ydym yn medru closio atynt. Gallwn eu hedmygu, ond ni allwn eu hoffi. A dyw’r cymeriadau sydd o’u cwmpas fawr gwell yn hyn o beth chwaith.

At hyn, byddai’r nofel ar ei hennill pe bai’r awdur yn gadael i’r cymeriadau lefaru mwy drostynt eu hunain – yn enwedig yn stori Meinwen – a phe bai’n gadael i ni ffurfio ein hargraffiadau ein hunain ohonynt a thynnu ein casgliadau ein hunain ynghylch eu cymhellion. Wrth drafod y Gymru gyfoes, mae gan yr awdur gymaint i’w ddweud wrth ddadansoddi’n fyrlymus nes ei fod yn datgelu gormod, rhywsut – yn dweud y pethau hynny y byddai’n well gennym eu darganfod o enau’r cymeriadau. Teimlo mae'r darllenydd ar adegau ei fod yn nwylo hanesydd a sylwebydd cymdeithasol yn hytrach na storïwr. Gwir gryfder y llyfr yw dadansoddiad deallus, craff a chrafog yr awdur o ddeinameg gymdeithasol y Gymru a lunnir gan y Cynulliad a’r Ddeddf Iaith.

Dafydd Andrews

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Un Nos Ola Leuad (SCD2472)
Caradog Prichard
£5.99
 
Prynwch
Ffair Gaeaf a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Land of the Living, The: ...
Emyr Humphreys
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch