Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hanes Atgas: Yr Oesoedd Canol Cythryblus
Catrin Stevens
ISBN: 9781843234234 (1843234238)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2005
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Graham HowellsAddas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol yn llawn hanesion gwir ac atgas am yr Oesoedd Canol.

A book of gruesome and entertaining historical facts about the Middle Ages.
Ysgrifennwyd y llyfr hwn ar batrwm y gyfres boblogaidd Horrible Histories. Y man cychwyn yw bod plant yn meddwl bod hanes yn ddiflas. Ond mae’r llyfr hwn ar ochr y plant, ac yn ymfalchïo mewn cyflwyno hanesion a ffeithiau atgas a ffiaidd iddynt, gan eu haddysgu yr un pryd wrth gwrs.

Ydi hyn yn gweithio yw’r cwestiwn. Wedi’r cyfan, mae plant yn gallu gweld trwy ymdrechion i wneud pethau yn ‘hwyl’ yn gyflym iawn. Wel, ydi yn bendant yn fy marn i, a does dim rhaid i chi ddarllen ymhellach na’r ddwy dudalen gyntaf i sylweddoli hynny. Dwy jôc i ddechrau, gyda’r ffeithiau’n cael eu hegluro wedyn. Yna cwis aml-ddewis, gydag un dewis doniol ym mhob un, yna llinell amser hirach a mwy ‘difrifol’ cyn torri’r cyfan gyda limrig. I’r dim! Mae’r cyfan yn Gymreig iawn drwodd a thro.

Ynghanol yr hwyl a’r clyfrwch, mae’r llyfr yn llawn hanes ffeithiol hefyd. Cawn gipolwg ar hanes yr Oesoedd Canol o ran rhyfeloedd, merched, crefydd, iechyd, bwyd a barddoniaeth. Campwaith gan rywun sy’n deall ei phwnc ac yn deall meddwl plentyn. Cefais i flas mawr ar y llyfr – fel oedolyn roeddwn wrth fy modd â’r agwedd tafod-yn-y-boch. O ran oed y darllenwr, byddwn i’n awgrymu plant ar ddiwedd yr ysgol gynradd (Blwyddyn 5 a 6) a dechrau’r ysgol uwchradd. Gellid ei ddefnyddio hefyd i atgyfnerthu astudiaethau disgyblion hŷn yr ysgol uwchradd. Llyfr hanes gwerth ei gael.

Sioned Elin Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lliwio'r ...
Robat Gruffudd
£1.65
 
Prynwch
Owain Glyndŵr - ...
Rhiannon Ifans
£5.95
 
Prynwch
Chwedlau o'r Gwledydd Celtaidd
Rhiannon Ifans
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch