Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Whap: St@fell
Meleri Wyn James
ISBN: 9781843234241 (1843234246)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £4.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £2.99 (59.9%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel i ddarllenwyr yn eu harddegau, yn ymwneud â'r wê. Cawn hanes tair ffrind, Helen, Cet a Siws, sy'n 14 mlwydd oed ac yn mynychu Ysgol y Fran. Daw helynt ar eu traws o wybod i rywun dieithr dorri mewn i'w stafell gan ddod o hyd i wybodaeth bersonol amdanynt. Nofel llawn cyffro yn y gyfres Whap!

A novel about the internet for teenage readers. It tells the story of three friends, Helen, Cet and Siws, who are 14 years old and attend Ysgol y Fran. Trouble arrises when a stranger manages to enter their room and gain access to their personal information. An exciting novel in the Whap! series.
Dyma deitl arall mewn cyfres newydd or enw Whap! gan Gomer. Maer nofel yn debyg o ran ffurf a neges i nofel gyntaf yr un gyfres sef Mrchdd@ gan yr un awdures. Yma eto, fel yn y nofel gyntaf, ceisir dysgu gwers ir darllenwyr o ba mor beryglus yw ystafelloedd sgwrsio ar y we. Merch bedair ar ddeg oed or enw Helen ywr prif gymeriad ac maer stori yn troi o gwmpas y ffaith ei bod wedi colli ei mam mewn damwain. Rhan o ddirgelwch y nofel ywr ffaith na ddeuwn i wybod beth sydd wedi digwydd iw mam tan ddiwedd y gwaith.

Un o gryfderaur nofel hon ywr amrywiaeth a geir yn ei ffurf. Ceir crynodeb bach byr, doniol i gyflwynor tair ffrind i ddechrau sef Helen, Ct a Siws, ac yna ceir ffeiliau rhyngrwyd yn cyflwyno cefndir y tair. Ymsonol yw gweddill y nofel gyda darnau o sgyrsiaur cymeriadau ar y we a thecstio. Diddorol iawn ywr ffordd maer awdures wedi talfyrru geiriau yn y sgyrsiau ac yn sicr maen rhoi cipolwg i ni o fyd cyfathrebu'r unfed ganrif ar hugain.

Er bod cryn dipyn o hiwmor y tu fewn ir cloriau, themu dwys a difrifol iawn a geir yn gefndir ir gwaith. Mae colli rhiant wedi gwneud Helen yn gymeriad cymhleth, mewnblyg iawn, a rhaid aros hyd ddiwedd y gwaith cyn dod i ddeall yr hyn sydd wedi ei chyflyru. Rwyn sicr y bydd llawer o ddarllenwyr y gyfrol yn medru uniaethu r cymeriad er teimlaf ar adegau bod gormod o sn am farwolaeth y fam.

Y mae diweddglor nofel yn dra effeithiol a cheir tro annisgwyl yn wir i gloir gwaith.

Llinos Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Sgôr (Nofel T)
Bethan Gwanas
£3.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Mewn Limbo
Gwyneth Glyn
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Aminah ...
Gwyneth Glyn
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch