Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Traed Oer
Mari Emlyn
ISBN: 9781843234388 (1843234386)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 184 x 124 mm, 280 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel ddifyr am athrawes biano ddeugain oed sy'n penderfynu ailedrych ar ei pherthynas â gwr priod, ac yn mentro twrio i'w hanes teuluol wedi iddi dderbyn casgliad o hen lythyrau sy'n taflu goleuni ar fywyd hen ewythr a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

An entertaining novel about a forty year-old piano teacher who takes stock of her relationships with a married man, and who ventures to delve in her own family history after receiving a collection of old letters that throw light on the story of a great uncle who died in the First World War.
Fel nifer o awduron eraill dros y degawd diwethaf, gan gynnwys Angharad Tomos yn ddiweddar iawn, troi at gyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf wna Mari Emlyn am thema’r nofel hon. Mae Leri’n athrawes biano ddigon llwyddiannus, yn byw mewn tŷ capel ar rent ac yn caru’n ddirgel (neu felly y tybia) â gŵr priod; ond, â hithau newydd gael ei phen blwydd yn ddeugain oed, sylweddola mor wag a digyfeiriad yw ei bywyd mewn gwirionedd, a dechreua anobeithio am ddihangfa.

Daw rhyw gyffro newydd i’w bywyd, fodd bynnag, pan ddaw i’w meddiant focs o hen ddogfennau – cerddoriaeth a llythyron fu’n eiddo i'w hen ewythr Ifor fu’n ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf ac a fu farw yn ffosydd Ffrainc. Daw rhyw ysfa arni i ddilyn ei lwybrau i’r cyfandir a darganfod mwy am y perthynas rhyfeddol hwn na chlywsai fawr ddim amdano erioed.

Wrth i Leri ddod i wybod mwy am ei hewythr, a dod i deimlo rhyw agosatrwydd hynod ato, mae’n dechrau gweld ei hunan mewn goleuni gwahanol. Wrth edrych yn ôl, daw i deimlo rhyw gwlwm clòs â rhan o’i llinach, sy’n helpu i roi ei phroblemau mewn persbectif tipyn ehangach. Mae’n cymharu ‘traed oer’ llythrennol Ifor wrth ddisgwyl ei ddiwedd, â’i ‘thraed oer’ meddyliol ac emosiynol hi yn gwrthod wynebu’r hyn y dylai ei wneud er mwyn symud ymlaen a chael bywyd llawnach. Mae dysgu am ei ddewrder anhygoel ef yn ei helpu hi i weld ei llwfrdra hi ei hun a chael y nerth i’w wynebu a’i newid.

Mae gan yr awdures yma stori ddifyr i’w hadrodd, ac mae’n llwyddo i wneud hynny’n afaelgar a rhwydd, gan ddarlunio dau hanes a dau gyfnod mor wahanol, ond a blethir ynghyd gan glymau teuluol, a’r sylweddoliad mai yr un yw’r rheidrwydd am ddewrder i wynebu realiti.

Dyma ail nofel Mari Emlyn. Llwyddodd y cyntaf, Cam wrth Gam, i drin alcoholiaeth mam ddosbarth canol Gymraeg yng Nghaerdydd yn hynod ddeheuig. Os rhywbeth, teimlwn gyda honno ei bod ychydig yn rhy fyr, ac yr hoffwn fwy o gyfle i ddatblygu a thrafod y sefyllfa anodd a chymhleth a geir ynddi; i’r gwrthwyneb o bosib gyda Traed Oer – teimlwn y gellid bod wedi cynilo ychydig ar y dweud, yn enwedig o bosib yn yr ail ran. Ond wedi dweud hynny, ceir gan Mari Emlyn yma eto nofel sy’n llwyddo i ddal diddordeb a rhoi blas ar y ddarllen.

Gwenan Creunant

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Horse in Celtic Culture, ...
 
£12.99
 
Prynwch
Geiriadur Mawr, Y
H. Meurig Evans
£19.99
 
Prynwch
Hwrê! Mae 'Na Hipo'n ...
Sonia Edwards
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch