Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Dwy Genhedlaeth:4. Rhys Jones a Caryl Parry Jones
ISBN: 9781843234395 (1843234394)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Golygwyd gan Siân Thomas Fformat: Clawr Meddal, 172 x 117 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £4.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £2.99 (59.9%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Sgwrs yn olrhain y berthynas rhwng y cerddorion Rhys Jones a Caryl Parry Jones, tad a merch sydd wedi cyfrannu'n gyfoethog i fyd cerddoriaeth ac adloniant yng Nghymru yn ystod ail hanner yr 20fed ganrif, yn cynnwys gwybodaeth am y dylanwadau arnynt, eu hoff a'u cas bethau. 31 llun du-a-gwyn.

A conversation tracing the relationship between musicians Rhys Jones and Caryl Parry Jones, a father and daughter who have contributed richly in fields of Welsh music and entertaining during the second half of the 20th century, comprising information about the influences on them. 31 black-and-white illustrations.
Dyma’r pedwerydd llyfr mewn cyfres sy’n rhoi cyfle i’r ddarlledwraig Siân Thomas holi dau aelod o ddwy genhedlaeth o’r un teulu. Y tro hwn, y cerddor Rhys Jones a’i ferch dalentog, Caryl Parry Jones, sy’n ateb y cwestiynau, ac mae’r gyfrol yn datgelu’r berthynas arbennig sy’n bodoli rhwng y ddau.

Y peth cyntaf sy’n eich taro wrth ddechrau darllen yw pa mor rhwydd yw hi i wrando ar y ddau. Dwi’n dweud “gwrando” oherwydd dyma’n union a geir yma – sgwrs lafar, rwydd, agos-atoch sy’n llawn atgofion melys a doniol. Ond wrth gwrs, fyddwn i’m yn disgwyl llai gan ddau berson mor gyhoeddus â’r rhain, gan fod y ddau ohonynt yn hen gyfarwydd â siarad o’i hochr hi ar y radio a’r teledu ac ar lwyfannau bach a mawr. Mae’r geiriau’n neidio oddi ar y tudalennau, ac mi ddarllenais y cyfan mewn un eisteddiad, cymaint oedd y mwynhad.

Cerddoriaeth yw’r prif ddylanwad ar y ddau, gyda Rhys yn dysgu sol-ffa yn ifanc iawn gyda’i dad oddi ar y ‘modiwlator’ ar wal y gegin, a hynny cyn meddwl am ddysgu hen-nodiant. Mae Caryl yn cydnabod yn syth ddylanwad cerddorol enfawr ei rhieni arni hithau, a rhwng y ffaith fod ei mam yn gantores ddawnus, a’i thad yn cyfeilio i gorau ac unigolion lu, dywed ei bod hi’n gwybod y Messiah “tu chwith allan” pan oedd hi’n bedair oed, gan ychwanegu wedyn, “nid achos ’mod i’n glyfar, ond achos ’mod i’n clywed y caneuon o hyd ac o hyd”.

Ac mae ’na sawl dylanwad arall ar y ddau, gyda Rhys yn sôn yn gynnes iawn am Brother Redmond. Cyfarfu’r ddau drwy ddamwain ar fws gorlawn, ac o weld diddordeb y bachgen ifanc mewn cerddoriaeth, dechreuodd y mynach fenthyg ei recordiau 78 iddo’n wythnosol. Sylweddolodd Rhys wrth wrando ar oratorios ac operâu, ac ar leisiau cantorion byd-enwog fel Caruso a Gigli, bod yna fwy i gerddoriaeth na chaneuon y côr plant ac emynau, ac mae’n cydnabod yn agored mai dyma’r dyn a agorodd y drws yn llydan iddo fwrw ’mlaen yn gerddorol. Mae Caryl hefyd yn cydnabod ei dyled i athrawon yr ysgol gynradd ac uwchradd, yn eu plith Gilmor Griffiths a Mair Lyn Lewis, yn ogystal â theulu a chydnabod.

Ond hwyrach mai’r peth sydd fwyaf amlwg drwy’r llyfr hwn i gyd yw parch a chariad mawr y ddau yma at ei gilydd. Cafodd y ddau fagwraeth hapus, a bywydau a fu'n llawn chwerthin, ac yn parhau i fod felly.

Darllenwch y gyfrol. Mi wnewch ei mwynhau’n ddirfawr, ac ar ôl ei gorffen, mi fyddwch chithau’n teimlo, fel y gwnes i, i chi dreulio orig ddifyr yng nghwmni dau sy’n agos at eu lle.

Rhys Jones a Caryl Parry Jones – hen foi a hen hogan iawn.

Siân Teifi

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
'Tydi Bywyd yn Boen!
Gwenno Hywyn
£3.75
 
Prynwch
Dydi Pethau'n Gwella Dim!
Gwenno Hywyn
£3.25
 
Prynwch
'Tydi Cariad yn Greulon!
Gwenno Hywyn
£3.25
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch