Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llaw Wen, Y
Alun Jones
ISBN: 9781843234418 (1843234416)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 183x122 mm, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £7.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £4.99 (62.5%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Hydref 2004
Nofel gref gan feistr wrth ei grefft am yrrwr hers y caiff ei fywyd emosiynol cythryblus yn dilyn ysgariad ynghyd â pherthynas fregus a'i fam ffwndrus ei gymhlethu ymhellach wedi iddo roi lloches i ferch ifanc a'i baban gan feithrin gofid dwfn am ei lles.

A powerful novel by a master craftsman about a hearse driver whose turmoiled emotional life following a divorce together with a strained relationship with his mother is further complicated when he gives shelter to a young mother and her baby son whom he nurtures a deep concern for their welfare.
Mae Danial yn byw ar ei ben ei hun mewn llecyn diarffordd yn y wlad a dim ond ‘Ast Fach’ yn gwmni iddo. Ond un diwrnod daw merch ddieithr â gwallt du, du i’w fywyd. Mae’n ei gweld droeon yn crwydro dros ei dir, mae’n clywed huodledd ei ffliwt ac ymhen ychydig ddyddiau mae’n darganfod hefyd fod ganddi fabi bach. I gychwyn, mae’n amau mai lladrones ydi hi ac eto mae’n ei chroesawu i’w gartref. A dyna ddechrau eu perthynas ryfedd sydd yn arwain, ymhen hir a hwyr, at drasiedi go-iawn.

Yn y person cyntaf mae’r nofel yn dechrau, a chydblethir atgofion Danial am ei deulu â’r sefyllfa sydd yn ymagor o’i flaen yng nghwmni’r ferch ddieithr. Y gorgyffwrdd hwn rhwng y gorffennol a’r presennol – a hefyd rhwng dwy bersonoliaeth a dau fersiwn o realiti – sydd yn gosod y seiliau i ni, sydd yn creu tyndra storïol ac sydd yn codi cwestiynau ac yn cosi ein chwilfrydedd. Bu creu dirgelwch yn un o gryfderau Alun Jones erioed, ac erbyn i’r bennod gyntaf gau mae sawl cwestiwn heb eu hateb. Nid ydym hyd yn oed yn cael gwybod enw’r ferch ddieithr nac enw Danial ei hun yn ystod y penodau agoriadol.

Byth er pan gyhoeddwyd Ac Yna Clywodd Sŵn y Môr ystyrir Alun Jones fel un o’n prif nofelwyr. Does ryfedd yn y byd. I ddechrau, cafwyd y gorymateb arferol a geir pan gyfyd seren ddisglair newydd yn y ffurfafen lenyddol. Ond yr hyn a welwyd gan bawb, bid sicr, oedd bod Alun Jones yn deall gofynion y genre a ddewisodd a’i fod yn feistr ar ei gonfensiynau. Technegydd gwirioneddol effeithiol ydyw.

Mae rhywun yn gweld y deheurwydd aeddfed – y sicrwydd a’r slicrwydd – ar bob tudalen o’r nofel newydd hon. Yn hyn o beth, mae’n ablach nofelydd na neb sydd yn ysgrifennu yn y Gymraeg ar hyn o bryd. At hyn, mae cyfoeth a naturioldeb yr ieithwedd gyfareddol yn ychwanegu at hyfrydwch y darllenydd.

Gan fod Alun Jones wedi hen ennill ei blwyf fel nofelydd, mae’n debyg bod ein disgwyliadau ni, fel darllenwyr, yn uchel. Diau bod ei ddisgwyliadau yntau ohonom ni hefyd yn dra uchel bellach. Ond mae’n bosibl y bydd rhai darllenwyr yn teimlo bod yr awdur braidd yn rhy gynnil ar adegau. Tybed hefyd nad ydym yn gorfod aros braidd yn rhy hir am ateb i ambell gwestiwn? Fyddai neb yn disgwyl stori ysgafn gan Alun Jones, ac mae un peth yn sicr: i fwynhau’r nofel gyfoethog hon yn ei chymhlethdod diamheuol mae angen effrogarwch a dyfalbarhad.

Dafydd Andrews

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gwreiddyn Chwerw
Jerry Hunter
£6.95
 
Prynwch
Coeden Ddarllen ...
 
£55.30
 
Prynwch
Hi Yw fy Ffrind
Bethan Gwanas
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch