Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Melangell (Llyfr Mawr)
Eiry Palfrey
ISBN: 9781843234432 (1843234432)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Graham HowellsAddas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Meddal, 16 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £14.99 
Ein Pris: £5.00 
Rydych yn Arbed: £9.99 (66.6%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Chwedl o ganolbarth Cymru yn adrodd hanes Melangell yn achub ysgyfarnog rhag cwn hela Brochwel.

A legend from mid-Wales about Melangell who saves a hare from the hunting hounds of Brochwel.
Dyma lyfr mawr lliwgar syín adrodd y stori hyfryd am Melangell mewn iaith rwydd ar gyfer plant adran babanod ysgol gynradd. Stori yw hon y dylai pob plentyn yng Nghymru ddod yn gyfarwydd ‚ hi.

Dymaír math o lyfr y gellir ei ddefnyddio i ddarllen stori a dangos y lluniau i grŵp o blant. Ond nid ywír iaith yn rhy anodd i blentyn sydd yn ddigon hyderus i fentro darllen ar ei ben ei hun. Byddaiín braf petai plant Cymru yn dod i ddarllen a defnyddio'r math yma o iaith ar dafod leferydd bob dydd, e.e. geiriau fel cenfigennus, mynd ar garlam, rhedeg nerth ei draed, ayyb.

Hoffwn gyfeirio at luniau Graham Howells hefyd. Mae wynebau'r anifeiliaid yn y llyfr yn llawn cymeriad – o wyneb hawddgar Cadiír gwningen, a Solomon y Sgwarnog yn llawn ofn a dychryn, iír olwg gas a chreulon ar wynebauír cŵn hela.

Marian Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat‚d Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Dewi Sant
Alun Ifans
£1.20
 
Prynwch
Rhifyddeg Pen - Llyfr ...
Lynn Spavin
£1.95
 
Prynwch
Llyfrau Lloerig: Pws ...
Harriet Castor
£3.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch