Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mr Penstrwmbwl a'r Ddraig Fach
Julie Rainsbury
ISBN: 9781843234500 (1843234505)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2005
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Graham HowellsAddaswyd/Cyfieithwyd gan Elin Meek.Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 260x210 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Addasiad Cymraeg o Mr Barafundle amd the Rockdragon, chwedl hyfryd, llawn lluniau lliw, wedi'i lleoli'n sir Benfro am goblyn cyfeillgar sy'n ceisio cadw pawb yn hapus; i blant 7-9 oed.

A Welsh adaptation of Mr Barafundle and the Rockdragon, a delightful colourfully-illustrated legend set in Pembrokeshire, about a friendly goblin who makes it his mission to keep everyone happy; for children aged 7-9 years.
Llyfr maint A4 yw hwn, wedi'i addasu or Saesneg ir Gymraeg gan Elin Meek. Maer lluniaun henffasiwn ac annwyl. Mi fuasen nhwn sicr o ennyn a dal diddordeb rhai plant gan eu bod mor fywiog, a digon yn digwydd yn llawer ohonyn nhw. Maer cysyniadau a gyflwynir yn y stori yn rhai cyfoes ac yr un mor wir i bob cenhedlaeth. Mae methu gwneud rhywbeth y dylech allu ei wneud yn gwneud i rywun deimlon hollol dwp a diwerth. Cofiaf yn glir geisio egluro wrth fy athrawes Ymarfer Corff yn yr ysgol uwchradd na allwn ddygymod r polyn wrth geisio gwneud y naid uchel. Ei hateb oedd: Ond mae dy chwaer fach yn gallu'i wneud o! Sn am deimlon hollol annigonol! Maen siŵr gen i y bydd rhai plant fydd yn darllen neun cyd-ddarllen y stori hon yn gallu uniaethu efor ddraig fach goch ddienw syn methu gwneud rhai pethau, e.e. dawnsio. Mae digon o ddeunydd trafod yma i glymu i mewn gyda gwaith Addysg Bersonol a Chymdeithasol.

Dydy hwn ddim yn llyfr iw ddarllen unwaith ac yna ei adael. Yn wir, ar l meddwl a meddwl, alla i ddim gweld yn sicr at bwy y mae o i fod i apelio. Maer iaith mor anodd iw darllen i blant bach, ac eto maer lluniau'n siŵr o apelio mwy at blant gweddol ifanc. Mae'r ffont a ddefnyddir wedyn yn addas ar gyfer plant ifanc. Bun rhaid i mi fy hun ailddarllen ambell frawddeg sawl gwaith i geisio deall yr ystyr yn iawn, e.e. Y tu allan, roedd yr haul yn gwenu, y gwylanod yn chwerthin yn yr awyr, y mr yn goglais cerrig mn ar y traeth, ac ynys Mr Penstrwmbwl yn siglo i gyfeiliant y llanw a llawenydd y diwrnod newydd. Nefi blŵ!

Gallaf glywed rhai pobl yn dweud fod angen cyfoethogi iaith plant a chytunaf hynny gant y cant. Ofnaf efallai fod y llyfr yma wedi mynd dros ben llestri braidd a theimlaf weithiau fod yr iaith yn llethol ac yn mynd i droi rhai plant oddi wrth ddarllen. Mae gen i un ar bymtheg o blant rhwng dwy a phymtheg oed i brynu anrhegion Nadolig iddyn nhw eleni, ond anodd yw gweld i bwyn union y buasair llyfr yman addas. Yn fy marn i, collwyd cyfle braidd.

Afryl Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Rhoddodd Nia Wyn Edwards o Aberaeron i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Hud a chymeriadau dychmygol sydd yn ganolog ir stori fywiog yma am anturiaethau Mr Penstrwmbwl a Mathri. Mae Mr Penstrwmbwl yn darganfod draig fach ddienw sydd yn meddwl ei bod yn ddiwerth ac yn methu gwneud dim, ond erbyn diwedd y stori mae Mr Penstrwmbwl yn llwyddo i newid hyn. Maen llyfr syn denu unrhyw blentyn i mewn i fyd hudol a chyffrous Mr Penstrwmbwl er mwyn cael gweld pa fath o anturiaethau difyr sydd yn aros amdano. Mae clawr y llyfr yn llawn cyffro ac yn dangos llun o Mr Penstrwmbwl a nifer or cymeriadau eraill ar ffurf cartwnau bywiog. Ceir neges bwysig drwyr llyfr sef bod gan bawb eu doniau arbennig eu hunain, ond weithiau, mae angen amser ac amynedd i ddarganfod beth yw'r doniau arbennig hynny. Maen llyfr addas ar gyfer plant hŷn sydd yn darllen yn hyderus ar eu pennau eu hunain neu gydag arweiniad oedolyn oherwydd mae'r iaith yn anodd mewn mannau. Maer lluniau yn cyfleu digwyddiadau'r stori mewn ffordd ddiddorol, hudolus. Defnyddir enghreifftiau o ailadrodd i ddangos teimladau Marthi ar adegau. Maer lluniau'n creur stori'n fyw yn y meddwl ac yn adlewyrchur ddeialog sydd felly'n gwneud y stori'n ddiddorol a difyr ir darllenydd, beth bynnag foi oed! "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Rhag Pob Brad - Cofiant ...
Rhys Evans
£9.95
 
Prynwch
Cyfres y Dywysoges Fach: ...
Tony Ross
£4.50
 
Prynwch
Hoppers Series: Mr ...
Julie Rainsbury
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch