Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Arhoswch i Fi!
Jonathan Emmett
ISBN: 9781843234531 (184323453X)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Adrian ReynoldsAddaswyd/Cyfieithwyd gan Sioned Lleinau.Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Meddal, 274x245 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £4.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o Someone Bigger, stori fywiog a lliwgar ar ffurf rhigymau yn darlunio trafferthion bachgen bach a'i dad wrth iddynt fynd i hedfan barcud yn y parc ar ddiwrnod gwyntog; i blant 3-5 oed.

A Welsh adaptation of Someone Bigger, a lively and colourful story in rhyming form portraying the troubles of a young boy and his father as they go to fly a kite in the park on a very windy day; for children aged 3-5 years.
`Na chei, ti'n rhy fach!' Dyna eiriau mae'r rhan fwyaf o blant bach yn eu clywed yn llawer rhy aml, ond dyma lyfr sy'n herio'r geiriau hynny ac yn siŵr o apelio at bob plentyn bach rhwystredig! Yn wir, erbyn i ni gyrraedd y tudalen olaf, roedd fy mhlentyn 5 oed i yn neidio ar y gwely ac yn gweiddi hwr mawr wrth i'r bachgen bach yn y stori brofi'r geiriau hyn yn anghywir.

Ar l treulio'r bore yn adeiladu barcud anferth, mae Llŷr a'i dad yn mynd allan i'r gwynt i'w hedfan. Ond pan mae Llŷr yn gofyn am gael y tro cyntaf, mae Dad yn dweud wrtho nad yw'n ddigon mawr i afael yn y cortyn . . . a dyna lle mae'r hwyl a'r helynt yn cychwyn. Mae'r barcud yn codi Dad i'r awyr, ac yna cawn gyfres o bobl ac anifeiliaid eraill sy'n trio ei achub. Ynghanol yr helynt, mae Llŷr yn galw drosodd a drosodd 'Plis a ga i gyfle? Nid babi ydw i nawr!' dim ond i gael ei wrthod ganddyn nhw i gyd, 'Mae'n RHAID cael rhywun mawr!' Dim ond pan fydd Llŷr yn gafael yn y cortyn o'r diwedd y mae'r helynt yn dod i ben a'r sefyllfa'n cael ei datrys.

Mae'r stori'n cael ei hadrodd yn effeithiol ar fydr llac, gyda rhythmau'r brawddegau, yr odlau a'r ailadrodd yn ychwanegu at y cyffro. Rhaid canmol hefyd y lluniau deniadol sy'n rhoi digon o gyfle i drafod y stori fel y mae'n datblygu.

Ann Hawke

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mae copi braille, print bras a sain o'r llyfr yma ar gael i'w fenthyg gan RNIB Cymru. Cysylltwch Gwasanaeth Gwybodaeth Hygyrch RNIB Cymru ar 029 2045 0440 neu gwybodaethhygyrchcymru@rnib.org.uk am fwy o wybodaeth.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Rhacsyn a'r Goeden Hud ...
 
£5.99
 
Prynwch
Feipen Enfawr, Y
Aleksei Tolstoy
£5.99
 
Prynwch
Aeth Mam-gu i'r Farchnad
Stella Blackstone
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch