Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Syth o'r Nyth
Janet Aethwy, Llio Silyn
ISBN: 9781843234593 (1843234599)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2004
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 148 x 105 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £2.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o 32 o ddarnau o lenyddiaeth meicro yn portreadu profiadau plentyndod ac ieuenctid dwy awdures ifanc yng ngogledd Cymru yn ystod yr 1960au a'r 1970au.

A collection of 32 micro literature works portraying the childhood and adolescent experiences of two young authoresses in North Wales during the 1960s and 1970s.
Hanner awr dda a gymerais i i ddarllen y gyfrol hon o glawr i glawr – a dw i’n darllen yn sobor o araf! Byddai’r rhan fwyaf o bobl wedi gwibio trwyddi hi mewn llai na hynny: wedi’r cyfan, dim ond 58 tudalen sydd iddi, A6 yw ei maint, a 32 darn o lên meicro yw ei chynnwys. Y rhyfeddod ydy bod y ddwy awdures wedi llwyddo i ddweud cymaint mewn cyn lleied o le.

Yn Syth o’r Nyth mae Janet Aethwy a Llio Silyn yn cymryd eu tro i sgwennu bob yn ail am bytiau o brofiadau cofiadwy o’u plentyndod a’u harddegau, a chan fod y ddwy wedi tyfu i fyny yn yr un ardal (gogledd Cymru), yn yr un cyfnod (y chwe degau a’r saith degau), tydy o ddim yn syndod eu bod yn troedio’r un llwybrau i raddau helaeth iawn. Ond mae rheswm arall pam bod eu straeon mor debyg hefyd, sef y ffaith eu bod yn sôn am brofiadau sy’n gyffredin i ni i gyd: dyddiau ysgol; gweithio mewn caffis yn ystod y gwyliau; cariadon cyntaf; gwrthryfela; cenedlaetholdeb; deffroad rhyw. Ac mae’r ddwy wedi cyflwyno’r llyfr i’w rhieni: y ‘ddau wynab gwallgo yn y windsgrin’ a welodd Janet yn dod i chwilio amdani yn yr Escort coch, a hithau’n cerdded mewn perlewyg fraich ym mraich â hogyn gwaharddedig, a’r ‘ddau wynab gwyn mewn uffarn o sioc’ a ddaeth i nôl Llio i swyddfa’r heddlu yn oriau mân y bore ar ôl iddi gael ei hebrwng yno am baentio arwyddion yn wyrdd (roedden nhw’n meddwl ei bod hi’n cysgu yn ei gwely!). Ro’n i’n teimlo ’mod i efo nhw bob cam o’r ffordd: weithiau’n chwerthin ac weithiau’n cydymdeimlo wrth gael f’atgoffa o anturiaethau tebyg yn fy mywyd fy hun.

Un darn yn unig sydd yn wan yn fy marn i: mae pob un o’r lleill yn taro deuddeg ac mae’r goreuon yn cyffwrdd i’r byw. Ymysg fy ffefrynnau, mae dau ddarn sy’n sôn am gywilydd. Yn achos Janet, y cywilydd o gael ei dal yn ei bra cyntaf – maint 28A – mewn ystafell wely efo dau o hogiau gan fam un ohonyn nhw (‘Bra’), ac yn achos Llio, y cywilydd o fod wedi rhoi coedwig gyfan ar dân wrth chwarae efo matsys (‘Clogwyn ar Dân’).

Teimlaf fod Janet a Llio, fel ei gilydd, yn sgwennu’n ddiwastraff, gan wneud i bob gair dalu am ei le, ac mae eu straeon yn clymu’n dwt efo’i gilydd gan arwain yn naturiol at y darn olaf, ‘Gadael y Nyth’.

Y stori fer sydd wedi cael ei disgrifio fel seren wib llenyddiaeth – sef golwg sydyn ar ddigwyddiad arbennig sydd, am eiliad fer, yn goleuo’r ffurfafen i gyd gan wneud popeth yn eglur. Ac er nad ydy hi’n para ond am ychydig eiliadau cyn darfod, mae seren gynffon drawiadol yn gadael cryn argraff ar ei hôl. I mi, mae’r seren wib yn gweddu’n well fyth fel disgrifiad o lên meicro ac, yn sicr, byddai’n derm addas i ddisgrifio’r gyfrol fach hon. Er nad ydy straeon Janet a Llio ond yn cymryd eiliadau i’w darllen, maen nhw’n disgleirio’n loyw am yr eiliadau hynny gan ddeffro llu o atgofion ac emosiynau a fydd, dw i’n siŵr, yn aros yn y cof.

Eleri Llewelyn Morris

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffair Gaeaf a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Ofnadwy Nos
T. Llew Jones
£3.95
 
Prynwch
BBC Learn Welsh - Grammar ...
Ann Jones
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch