Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres ar Wib: Ffion a'r Tim Rygbi
Elin Meek
ISBN: 9781843234654 (1843234653)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Chris GlynnAddas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £3.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Merch mewn tîm rygbi! Ni allai'r bechgyn goelio'r peth pan ddywedodd y Prifathro wrthynt y byddai Ffion Huws yn chwarae yn eu tîm nhw. Doedd hi erioed wedi cydio mewn pêl rygbi o'r blaen, heb sôn am chwarae gêm! Pa obaith fyddai ganddynt i guro bechgyn ysgol y Waun nawr? Ond ar y cae, mae'n stori wahanol! Addas i blant 7-9 oed. Cyhoedwyd gyntaf yn 2005.

A story about a girl who is chosen to play in a rugby team, and how she succeeds to the astonishment of the boys in the team. Suitable for readers aged 7-9 years. First published in 2005.
Pan ddewiswyd Ffion i chwarae i dm yr ysgol, prin y medrai gredu ei chlustiau. Roedd yn hollol argyhoeddedig nad oedd yn gallu chwaraer gm. Doedd aelodau eraill y tm ddim yn hapus oi chael yn aelod ou tm ac nid oedd pethaun edrych yn addawol o gwbl ar l yr ymarfer cyntaf.

Ond roedd Mr Bowen y prifathro yn hollol hyderus y byddai ei thad-cu yn gallu helpu Ffion. Darllenwn beth oedd cyfrinach tad-cu a sut y llwyddodd Ffion i ennill parch aelodau eraill y tm.

Bydd rhai or darllenwyr yn gallu uniaethu Ffion ac yn cydymdeimlo hi. Ond cydymdeimlo r bechgyn y bydd eraill.

Maer lluniau gan Chris Glynn sydd ar y mwyafrif or tudalennau yn berthnasol ir stori ac yn cyfrannu tuag at apl y llyfr. Ceir yn y llyfr ambell i gymhariaeth dda. Hoffais yr un am y prifathro: edrychai fel eliffant heb drwnc yn ei dracwisg lwyd ond ni fyddai hon hanner mor effeithiol heb y llun or prifathro ar ddechraur llyfr!

Rwyn siŵr y bydd y llyfr hwn yn apelio at fechgyn a merched fel ei gilydd.

Delyth Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lloerig: Pws ...
Harriet Castor
£3.50
 
Prynwch
Straeon Cymru:10. Rhita Gawr
Esyllt Nest Roberts
£3.50
 
Prynwch
Cyfres Straeon Plant ...
Myrddin ap Dafydd
£4.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch