Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres ar Wib: Ai Ysbryd?
Mair Wynn Hughes
ISBN: 9781843234777 (1843234777)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Jac JonesAddas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £3.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Roedd pawb ym Mlwyddyn Pump yn edrych ymlaen at y trip i gastell Biwmares. Wel, pawb ond Tiwdor Rees. Roedd e bob amser yn tynnu'n groes i bawb arall, yn chwarae triciau cas ar bobl ac yn achwyn wrth yr athrawon. Ond rhywun arall sy'n chwarae tric arno ef yn y castell.

Everyone in Year Five was looking forward to the trip to Beaumaris castle. Well, everybody except Tiwdor Rees. He always had to be different, playing dirty tricks on people and complaining to the teachers. But it's someone else's turn to play a trick on him at the castle.
Dyma stori sy'n ymdrin â sefyllfa gyffredin, sef gwibdaith ysgol i gastell enwog. Ond yn anffodus nid yw pob plentyn o'r farn fod y daith yn syniad da . . . Tiwdor Rees yw'r cymeriad canolog digri ac eithafol sy'n tynnu'n groes i bawb o'i gwmpas gan greu problemau iddo'i hun ac eraill.

Cymeriadau difyr yw'r athrawon blin sy'n gorfod ymateb ar frys i'r sefyllfaoedd anffodus a achosir gan anfodlonrwydd Tiwdor i gydymffurfio.

Mae'r llyfr yn llawn digwyddiadau doniol a throeon trwstan – fel 'slapstick' ysgrifenedig – a'r cyfan yn fwy doniol wrth iddynt ddigwydd o flaen cefnlen mor llwyd a chaled â Chastell Biwmares.

Mae'r iaith yn llithrig a rhwydd gydag ambell air 'gwneud' – fel 'slap-slepian' fflip fflops Tiwdor – sy'n sicr o apelio at ddarllenydd ifanc.

Gyda lluniau Jac Jones yn llawn hiwmor a manylder, a defnydd diddorol yr artist o onglau a safbwynt cymeriad, teimlwn yn aml ein bod yn gweld y byd trwy lygad Tiwdor Rees. Dyma lyfr fydd yn ddeniadol iawn i'r darllenydd ifanc sy'n dechrau magu hyder i ddarllen yn annibynnol.

Mari Rhian Owen

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lloerig: Pws ...
Harriet Castor
£3.50
 
Prynwch
Cyfres Alun yr Arth: Alun ...
Morgan Tomos
£2.95
 
Prynwch
Straeon Cymru:10. Rhita Gawr
Esyllt Nest Roberts
£3.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch