Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mwy o Fyd Bethan
Bethan Gwanas
ISBN: 9781843234814 (1843234815)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 168 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £6.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol ddifyr o erthyglau amrywiol, hawdd eu darllen, a gyhoeddwyd gyntaf yn yr Herald Cymraeg a'r Daily Post, yn cynnig sylwadau ysgafn a chrafog am bob math o bynciau.

An entertaining collection of easy-to-read, diverse articles, first published in the Herald Cymraeg and Daily Post, offering light-hearted and sharp comments on a variety of subjects.
Dyma gyfrol ddifyr. Colofnau’r Herald Cymraeg sydd yma. Nid oes yna bwnc na chaiff ei drafod ynddi. Ac nid oes yna bwnc na chaiff farn bendant ei draethu arno chwaith. Dynes sicr ei barn yw Bethan Gwanas gyda’i hiwmor nodweddiadol yn llywio’i llais unigryw: 'Asiffeta. Does isio gras dwch?'. Gallwch ddarllen faint a fynnoch ar un eisteddiad, ac agor y gyfrol ar unrhyw bennod newydd heb fod angen gweithio’ch ffordd drwy’r hyn a ddaeth ymlaen llaw. Handi iawn yn y bathrwm.

Mae hi’n ddynes brysur drybeilig yn teithio pedwar ban byd gan gofio manylion lliwgar o farchnadoedd pell ac anialwch anghysbell. Mae hi hefyd yn wraig ei milltir sgwâr, a chawn helbulon nai bach drwg, a chyfeiriadau at y Gwanas fel petai hi’n siarad hefo ni’n bersonol ar gornel stryd yn Nolgellau. Ar adegau eraill, mae ei sgwennu’n ymdebygu i bregeth fach neu ‘Munud i Feddwl’, fel gyda’r hanesyn bach anhygoel o’r Masai yn clywed am drychineb 9/11 oesoedd wedi gweddill y byd. Dro arall bydd ei sgwennu’n faniffesto ffeministaidd sy’n gwaredu pob stic insect fel ‘y frwynen Ally McBeal yna’. Weithiau mae’r arddull llif yr ymwybod yn trawsffurfio’n ‘stand up’ gystal â Ruby Wax. Felly mae’r difrifoldeb neu’r gwamalrwydd a geir yn y gyfrol hon yn sicrhau taith rolercostaidd heb i chi wybod beth sy’n dod rownd y gornel nesaf.

Ond er bod ei harddull yn amrywio, yr un ffurf a ddefnyddia Bethan Gwanas bob tro, sef ysgrif fach gron, foddhaol. Ffurf a anghofiwyd ar draul ymsonau bondigrybwyll a rhyw feicro-lenyddiaeth annelwig. Mae’r testunau’n ôl-fodernaidd, ond y ffurf yn hollol glasurol. Dyna pam fod darllen ei gwaith hi’n rhoi’r teimlad o fod wedi dod ar draws rhywbeth cyflawn, gorffenedig. Atgyfodwyd yr ysgrif. Hwrê!

Siân Reeves

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru
 
£24.99
 
Prynwch
Ar y Lein Eto
Bethan Gwanas
£7.95
 
Prynwch
Ar y Lein Eto Fyth!
Bethan Gwanas
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch