Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ar Orwel Eryri
ISBN: 9781843234876 (1843234874)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 218x244 mm, 98 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £14.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr sy'n cynnwys ffotograffau lliw gan Steve Lewis ar bob tudalen ac sy'n cynnig dehongliad personol iawn o fywyd ym Mharc Cenedlaethol Eryri; cynhwysir cyfraniadau gan bobl adnabyddus fel Kyffin Williams, Bethan Gwanas, Dafydd Iwan a Dafydd Elis-Thomas. Rhagair gan Bryn Terfel.

A book containing full-colour photographs by Steve Lewis on each page providing an intimate insight into the Snowdonia National Park; includes contributions by well-known characters such as Kyffin Williams, Bethan Gwanas, Dafydd Iwan and Dafydd Elis-Thomas. Includes a foreword by Bryn Terfel.
Mae Eryri, yn naturiol, yn llawer mwy na chreigiau y materol, noeth ydyr rheiny. Mae hi hefyd yn gynefin ysbrydol inni ac yn esgyrn i gorff ein syniad o bwy ydan ni. Ond yn fwy na dim, flinwn ni byth ar ddysgu mwy amdani.

Da felly oedd cael im llaw gyfrol mor raenus ag Ar Orwel Eryri. Ynddi cyflwynir 30 o ddelweddau ffotograffig, llawn lliw, a rhyfeddol o hardd ac ysbrydol or ardal wedi eu cyfuno geiriau 30 o bobl Eryri. Argraffiadau llun law yn llaw ag argraffiadau geiriol, fel petai.

Bu Steve Lewis yn tynnu lluniau yn Eryri ers rhai blynyddoedd bellach ac maen hen gyfarwydd ag amrywiaeth ei thirweddau a natur newidiol ei chymeriad. Yn sicr bu ei adnabyddiaeth or fro, ei lygaid am lun ai ddoniau technegol yn gymorth iddo ddal naws ac ysbryd lle cystal ag y gwnaeth. Ei syniad ef oedd cyfuno delweddau gweladwy or fro ag argraffiadau pobl syn byw a gweithio yma rhai ohonynt yn enwau cyfarwydd tu hwnt iw brydd ac eraill o fewn eu milltir sgwr neu yng nghylchoedd eu harbenigedd.

Deallwn or cyflwyniad mair ysgrifau ddaeth gyntaf a bod y ffotograffydd wedyn wedi mynd ati i ddehongli pob llith drwy gyfrwng llun. A wyddoch chi be? Mae ei gwneud hi'r ffordd honno rownd wedi gweithio'n arbennig o dda. Mae cynnwys a naws y neges yn gryfach or herwydd, rywsut yn dod yn syth or galon a heb eu llywion ormodol gan y llun. Hoffais yn arbennig gerdd y Prifardd Ieuan Wyn, Y Bryniau Melynion, gydai haen ar l haen o ystyron a'r rheinyn dod ir amlwg, yng ngeiriaur bardd yn ei ysgrif, wrth ddilyn . . . llwybr syn ein codi o wastadedd cyffredinedd i gopaon ystyr a gwerthoedd ysbrydol.

Nid bod pob ysgrif yn ysbrydol ei naws. Mae rhai yn fwy disgrifiadol o fro a phrofiad y cyfrannwr. Mae hynnyn werthfawr ynddoi hun yn naturiol, yn rhoi inni amcan o pwy a be ydi pobl Eryri heddiw, yn ffermwyr, cerddwyr, arlunwyr, coedwigwyr, naturiaethwyr, pobl y gweithgareddau awyr agored a sawl maes arall. Cyfuniad difyr o sawl safbwynt a phob un rhywbeth gwerth ei ddweud.

Twm Elias

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch