Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ar Orwel Eryri
ISBN: 9781843234876 (1843234874)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 218x244 mm, 98 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o Stoc - Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £14.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr sy'n cynnwys ffotograffau lliw gan Steve Lewis ar bob tudalen ac sy'n cynnig dehongliad personol iawn o fywyd ym Mharc Cenedlaethol Eryri; cynhwysir cyfraniadau gan bobl adnabyddus fel Kyffin Williams, Bethan Gwanas, Dafydd Iwan a Dafydd Elis-Thomas. Rhagair gan Bryn Terfel.

A book containing full-colour photographs by Steve Lewis on each page providing an intimate insight into the Snowdonia National Park; includes contributions by well-known characters such as Kyffin Williams, Bethan Gwanas, Dafydd Iwan and Dafydd Elis-Thomas. Includes a foreword by Bryn Terfel.
Mae Eryri, yn naturiol, yn llawer mwy na chreigiau – y materol, noeth ydy’r rheiny. Mae hi hefyd yn gynefin ysbrydol inni ac yn esgyrn i gorff ein syniad o bwy ydan ni. Ond yn fwy na dim, flinwn ni byth ar ddysgu mwy amdani.

Da felly oedd cael i’m llaw gyfrol mor raenus ag Ar Orwel Eryri. Ynddi cyflwynir 30 o ddelweddau ffotograffig, llawn lliw, a rhyfeddol o hardd ac ysbrydol o’r ardal wedi eu cyfuno â geiriau 30 o ‘bobl Eryri’. Argraffiadau llun law yn llaw ag argraffiadau geiriol, fel petai.

Bu Steve Lewis yn tynnu lluniau yn Eryri ers rhai blynyddoedd bellach ac mae’n hen gyfarwydd ag amrywiaeth ei thirweddau a natur newidiol ei chymeriad. Yn sicr bu ei adnabyddiaeth o’r fro, ei lygaid am lun a’i ddoniau technegol yn gymorth iddo ddal naws ac ysbryd lle cystal ag y gwnaeth. Ei syniad ef oedd cyfuno delweddau gweladwy o’r fro ag argraffiadau pobl sy’n byw a gweithio yma – rhai ohonynt yn enwau cyfarwydd tu hwnt i’w bröydd ac eraill o fewn eu milltir sgwâr neu yng nghylchoedd eu harbenigedd.

Deallwn o’r cyflwyniad mai’r ysgrifau ddaeth gyntaf a bod y ffotograffydd wedyn wedi mynd ati i ddehongli pob llith drwy gyfrwng llun. A wyddoch chi be? Mae ei gwneud hi'r ffordd honno rownd wedi gweithio'n arbennig o dda. Mae cynnwys a naws y neges yn gryfach o’r herwydd, rywsut – yn dod yn syth o’r galon a heb eu llywio’n ormodol gan y llun. Hoffais yn arbennig gerdd y Prifardd Ieuan Wyn, ‘Y Bryniau Melynion’, gyda’i haen ar ôl haen o ystyron a'r rheiny’n dod i’r amlwg, yng ngeiriau’r bardd yn ei ysgrif, wrth ddilyn ‘. . . llwybr sy’n ein codi o wastadedd cyffredinedd i gopaon ystyr a gwerthoedd ysbrydol’.

Nid bod pob ysgrif yn ysbrydol ei naws. Mae rhai yn fwy disgrifiadol o fro a phrofiad y cyfrannwr. Mae hynny’n werthfawr ynddo’i hun yn naturiol, yn rhoi inni amcan o pwy a be ydi ‘pobl Eryri’ heddiw, yn ffermwyr, cerddwyr, arlunwyr, coedwigwyr, naturiaethwyr, pobl y gweithgareddau awyr agored a sawl maes arall. Cyfuniad difyr o sawl safbwynt a phob un â rhywbeth gwerth ei ddweud.

Twm Elias

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mam - Cerddi gan Famau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Talk Welsh
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Plant
Mis yr Ŷd
Manon Steffan Ros
£5.99
 
Prynwch