Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Fel Nerthol Wynt
Elfyn Pritchard
ISBN: 9781843234906 (1843234904)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 183x123 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £6.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £3.99 (57.1%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Chwefror 2005
Nofel gyfoes bryfoclyd am effaith gweledigaeth ryfeddol mewn eglwys yn Ffrainc ganrif union wedi i Ddiwygiad ysbrydol 1904-05 gychwyn ar wr busnes canol oed, sy'n arwain at ei ymddygiad annodweddiadol ac at newid dryslyd yn ei berthynas ag aelodau ei deulu.

A thought-provoking novel about the effect of a wonderful vision in a French church a century after the 1904-05 spiritual revival on a middle-aged business man, which leads to his uncharacteristic behaviour and to a bewildering change in his relationship with his family.
Petai gofyn i mi ddewis un ansoddair i ddisgrifio’r nofel hon, ‘trist’ fyddai hwnnw. Nid tristwch codi’r felan mohono, ond un sy’n cynhyrfu drwy ein gorfodi i’n holi ein hunain. Mae’n codi llu o gwestiynau ac yn cynnig rhai atebion. Er bod yma duedd i or-ddweud a gorbwysleisio ar adegau, mae’n llwyddo i wneud i ni sylweddoli mai cachgwn bach aneffeithiol ydan ni.

Mae ynddi rym sy’n mynnu sylw ac yn hyrddio’r darllenydd ymlaen, fel ‘y nerthol wynt’ ei hun. Pa ryfedd i’r awdur gael ei gyffroi a’i symbylu gan eiriau Cynan yn ei gerdd, ‘Yr Ysbryd Sanctaidd’?

‘Pan ddaw yr Ysbryd Sanctaidd, fe ddaw fel nerthol wynt
Yn rhwygo drwy’r fforestydd ac yn rhuo ar ei hynt . . .’

Nid cyffyrddiad adenydd colomen mo hwn, ond Tsunami pwerus a’r ‘moroedd gwyllt yn peuo megis teirw ac yn cornio’u creigiog fyllt’.

Feddyliais i ddim y gallwn i deimlo’r fath dosturi tuag at yr Ifan Roberts hunanol. Onid Bethan, y wraig, a Gwyneth, y ferch, sy’n haeddu’r cyfran helaethaf o’r tosturi hwnnw? Dydw i ddim yn teimlo i mi ddod i adnabod Aled, y mab, yn ddigon da i falio’n ei gylch. Er na alla i gymryd ato fel person, rydw i’n teimlo fod yn rhaid i mi dderbyn eglurhad yr Ifan a orfodwyd ‘ar daith na allai ymwrthod â hi’:

‘Does gen i mo’r help. Oddi allan i mi, yn sicr, y mae’r grymoedd sy’n ceisio fy rheoli, ond maen nhw’n treiddio i mewn i mi ac yn cymryd gafael ar fy mywyd ac yn fy meddiannu.’

Fel yng ngherdd Cynan, ‘cariad’ yw gair allweddol y nofel:

‘Canys genir di o’r newydd yng nghariad Duw yn frawd
I’r gwael a’r gwrthodedig, i’r truan ac i’r tlawd . . .
(Yr Ysbryd Sanctaidd)

A dyma genadwri Ifan, sy’n syrthio ar glustiau byddar cynulleidfa Bethel: ‘Seiliwyd y cread a’r bydysawd ar gariad: dyna neges ganolog Cristnogaeth, ac angen mawr y byd heddiw, ei unig angen, yw cariad gweithredol yn cymodi pawb â’i gilydd.’

Pan ofynnodd bachgen oedd wedi ei roi ar waith i glirio cerrig o’r cae i’r ffarmwr lle’r oedd o i fod i ddechrau, yr ateb oedd, ‘Wrth dy draed.’ Yr un ateb sydd gan Bethan: ‘Ryden ni angen cariad hefyd, y cariad yr wyt ti’n barod i gydnabod ei angen ar bawb ond dy deulu.’ Efallai fod gweithredu’r cariad hwnnw yn gymaint ag y gallwn ni’r cachgwn bach ei wneud.

Disgrifir y nofel fel un ‘gyffrous, amserol, bryfoclyd fydd yn sicr o wneud i chi feddwl’. Gair llawer rhy wamal yw’r ‘pryfoclyd’. Mae hi wedi ei chynllunio’n ofalus er y gellid cwtogi peth arni gan fod yma ormod o ailadrodd. Teimlaf fod y sgwrsio yn rhy ffurfiol ac anystwyth ar brydiau e.e. ‘grymoedd grëwyd yn dy ddychymyg di dy hun a chan y dychymyg hwnnw.’ (Bethan wrth Ifan) Mae’n nofel i’w chymryd o ddifri ac yn amlygu ôl meddwl praff, yn y dewis o enwau, y gyfeiriadaeth a’r plethiad o wybodaeth a dychymyg.

Fe fyddai’n well gen i petai’n gorffen â’r geiriau: ‘Ac i gyfeiliant symffoni fawreddog y gwynt hwnnw y daearwyd gweddillion dynol Ifan Roberts.’ Go brin bod angen ‘Pwy a ŵyr?’ y frawddeg glo. Onid dyna’r cwestiwn sy’n cael ei adleisio drwy gydol y nofel? Ac o roi iddi’r sylw y mae hi’n ei haeddu, cawn ninnau’r cyfle i ymateb i’r cwestiwn hwnnw.

Eigra Lewis Roberts


Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffair Gaeaf a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Canhwyll Marchogyon - ...
 
£4.99
 
Prynwch
Guide to Welsh Literature ...
 
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch