Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Whap!: Yr 'A' Fawr
Nia Jones
ISBN: 9781843234937 (1843234939)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 185x124 mm, 136 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £4.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £2.99 (59.9%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel fywiog am helyntion Ceri, bachgen ysgol, sy'n ymdopi â bywyd, ymddygiad ei chwaer iau, a'i fodryb sy'n athrawes yn yr ysgol.

A lively novel about Ceri, a school-boy who has to put up with life, his troublesome younger sister, and his aunt who is a teacher at the school.
Beth ywr 'A Fawr', meddech chi? Yr 'A Fawr' ywr felltith fwyaf ar ysgol. Effeithia ar ysgol gyfan: y disgyblion, y gwersi ac yn arbennig yr athrawon. Stori yw hon am y digwyddiad hwnnw, sef Arolwg. Ac er na chawn fawr fwy na chipddarlun ar yr ymwelwyr dieithr syn llechu yng nghefn dosbarthiadau yn pwyso a mesur, cawn weld effaith arolwg ar ysgol drwy lygaid Ceri, y disgybl TGAU.

Gellid dadlau mai arolwg ywr nofel o fywyd Ceri. Daw teulur prif gymeriad o dan y chwyddwydr. Yn llwyddiannus, darlunia Nia Jones densiwn aelwyd ble maer tad yn ddi-waith a phlentyn dwyflwydd oed yn peri ir fam heneiddio cyn pryd.

Lliw y nofel yw cyfeillion difyr Ceri. Maen amlwg bod yr awdures, syn gyn-bennaeth adran mewn ysgol gyfun, yn berson sylwgar iawn lle mae ymddygiad plant yn y cwestiwn. Darlunia ddramar gwrthdaro rhwng disgybl ac athrawes yn hynod gofiadwy. Maen werth darllen y nofel i weld Rhian Rhech yn croesi cleddyfau gydar athrawes Saesneg, ar ddrama fawr yn gorffen gydag ymadawiad dramatig y ferch wrth iddi gamu ar boster Dylan Thomas.

Un o gampaur awdures yw cofnodi ffraethineb ac atebion parod y disgyblion iw gilydd. Bydd ambell ddarllenydd yn teimlo yr hoffai wybod mwy am y cymeriadau a chanlyniad ambell ddigwyddiad.

Fodd bynnag, nofel ddifyr a bywiog yw hon, iw chymeradwyo am ei naratif gloyw ai deialog ystwyth. Dyma ddarllen difyr i ddisgyblion a sawl athro.

Ion Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: ...
Caryl Lewis
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Ca Va, ...
Cathryn Gwynn
£2.95
 
Prynwch
Ffyliaid a Phethau ...
Daniel Morden
£2.25
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch