Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Seren Lowri
Klaus Baumgart
ISBN: 9781843235187 (1843235188)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Mererid Hopwood.Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Caled Iaith: Cymraeg Allan o brint Pris Llawn: £5.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £3.99 (66.6%)   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Stori hyfryd am ferch fach unig sy'n dod i sylweddoli fod cyfeillgarwch yn gallu bod yn brofiad pleserus a phoenus. Daw Lowri o hyd i seren fach go iawn oedd wedi syrthio ar y palmant a daw a hi i'r ty lle mae'r seren fach yn dechrau disgleirio eto. Tybed a yw Lowri wedi dod o hyd i'w ffrind arbennig yn y diwedd? Addasiad o Laura's Star. I ddarllenwyr dan 7 oed.

An endearing story about a lonely little girl who discoves that friendship can be both pleasureable and painful. Lowri finds a little star on a pavement and comes to a house where the star begins to shine once again. Has Lowri found a true friend at last? An adaptation of Laura's Star. For readers aged under 7 years.
Or eiliad y glaniodd y stori hon yn ein tŷ ni, rhaid oedd mynd atin syth iw darllen. Y rheswm? Wel, y seren fach go iawn ar y clawr, wrth gwrs! Mae unrhyw beth disglair a gloyw yn apelion syth at drigolion ein tŷ ni!

Cawn ein tywys yn syth i fyd hudolus y plentyn gyda Lowri fach, liw nos, yn syllu ar y sr ac yn dyheu am gael ffrind. Yna, dyma seren yn syrthio or awyr gan roi pwrpas i Lowri, sef ei chodi or stryd oer a gofalu amdani. Caiff y seren gysgu yn y gwely gyda Lowri a Tedi $#150; a dyma rywbeth y gall pob plentyn uniaethu ag ef, sef y cyffro o gael ffrind newydd sbon. Ond, fel yn y byd go iawn yn aml, siom syn dilyn y cyffro ac maer seren yn diflannu erbyn y bore. Yn y rhan hon or stori ceir cyffyrddiadau bach hyfryd, gydai mam ai thad yn ceisio gwneud i Lowrin deimlon well. Mae pethaun go wael os na all jeli pinc godi calon plentyn!

Cynllun traddodiadol sydd ir stori hon oherwydd, er y siom, maen diweddu ar nodyn gobeithiol. Erbyn y nos, maer seren yn ailymddangos ar y gobennydd a hoffaf y darn hwn yn fawr. Sylweddola Lowri fod y seren wedi bod yno drwyr amser ond rhaid cael golaur nos iw gweld. Sylweddola hefyd fod yn rhaid ir seren fach hiraethus ddychwelyd ir awyr. Y neges bwysig wrth gwrs yw bod y seren yn dal i fod yn ffrind iddi, a gall Lowri ei gweld yn gwenu arni o blith y sr eraill.

Lluniau trawiadol, addasiad syn darllen yn rhwydd ac yn naturiol, a stori bersonol ac annwyl. Hanfodion stori lwyddiannus i blant. Pryd y dawr seren wib nesaf, tybed?

Mandi Morse

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Rhoddodd Delyth Lowri Owen o Llangefni i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae'r llyfr arbennig yma yn hudolus iawn. Prif gymeriad y stori yw Lowri. Un noson disgynnodd seren fach o'r awyr i'r llawr gan gyffroi Lowri oherwydd ei bod wedi disgwyl am amser hir i gael ffrind. Mae'r seren yn dod yn arbennig iawn iddi; gwelwn hyn pan wawriodd y bore ac roedd y seren wedi diflannu, a Lowri'n siomedig iawn. Mae'r stori deimladwy hon yn ddarllenadwy, ac wedi'i chyflwyno'n sensitif a chynnil. Mae'r cynnwys yn diddorol i blentyn ac mae'n sicr o godi eu chwilfrydedd. Rwyf o'r farn fod y stori yn un i ddatblygu'r dychymyg, gan fod y cynnwys yn hudolus a dychmygus. Mewn rhai mannau o'r stori gall y iaith fod yn anodd, yn enwedig i blentyn ifanc. Mae cyffyrddiadau o hiwmor o fewn y stori e.e. pan geisiai rhieni Lowri ei llonni. Gall ystyr y stori gael ei defnyddio i bwrpas mwy dwfn pe bai angen mewn rhai digwyddiadau. Mae'r lluniau yn rhai deniadol ac yn bwydo'r dychymyg, ac maent yn cydweithio'n dda gyda'r stori. Gall y llyfr yma fod yn ddefnyddiol mewn dosbarth neu yn y cartref, gan ei fod yn llawn emosiwn a theimladau, a bydd plant yn gallu uniaethu gyda'r stori."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Sut i Ddisgleirio Adeg y ...
Val Edgar
£15.99
 
Prynwch
Sut i Loywi Adeg y Nadolig
Val Edgar
£16.50
 
Prynwch
Pysgodyn Bach yn Gweld y ...
 
£2.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch