Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gongol Felys, Y
Meinir Pierce Jones
ISBN: 9781843235224 (1843235226)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 184x124 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £6.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £3.99 (57.1%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mehefin 2005
Nofel yn olrhain digwyddiadau ar fferm ym Mhen Llŷn yn 1912 wrth i ferch ddeuddeg oed gofnodi cyffro a siomedigaethau tyfu i fyny ac wrth i gyfrinachau teuluol a fu ynghudd ers blynyddoedd gael eu datgelu'n raddol gyda dychweliad ei thad i'r môr a chyda dyfodiad modryb awdurdodol i'r cartref.

A novel tracing events on a farm in Pen Llŷn in 1912 as a twelve year old girl records the excitement and disappointments of growing up and as long-hidden family secrets are gradually revealed with the return of her father to sea and with the arrival of an authoritative aunt in the family home.
Mae nofelau hanesyddol yn codi rhyw ragfarn ryfeddol ynof i dwin hoffi nofelau, dwin hoffi hanes, ond does gen i ddim llawer i'w ddweud wrth lyfr nad yw y naill beth nar llall. Ond ces fy siomi or ochr orau gan nofel Meinir Pierce Jones, oherwydd, er ei bod wedi ei gosod yn nechraur ganrif ddiwethaf, nofel, heb os, yw hon, ac fel pob nofel dda y cymeriadau ar digwyddiadau syn cael y lle blaenaf rhyw gefnlen ddigon cynnil i hyn yw popeth arall.

Ac maen gefnlen hynod o apelgar. Cawn gip ar fywyd darn o Ogledd Cymru sydd wedi hen ddiflannu, cip ar ffordd o fyw lle mae hyd yn oed ymweliad r eglwys yn rhywbeth yr edrychir ymlaen yn fawr ato gan blentyn deuddeg oed i dorri ar undonedd bywyd. Yn sicr, mae Meinir Pierce Jones wedi gwneud ei gwaith ymchwil, ond mae ei defnydd ohono yn gynnil grefftus. Ni fydd neb yn darllen y nofel hon a theimlo eu bod yn cael gwers hanes.

Mae iaith y nofel yn llifo ac mae yma rai dywediadau pert iawn dwin hoffin fawr y disgrifiad or fodryb fel cocrotshan, ac mae yna rai geiriau fel golstran a pladras syn hollol anghyfarwydd i rywun fel fi, ond mae hyn oll yn cyfoethogir naws ar syniad yma or filltir sgwr sydd gymaint rhan or nofel. Yr hyn syn ddifyr iawn ywr ffordd maer nofelydd yn cydosod culni eu byw ar y naill law gydar ffaith eu bod yn gwybod am lefydd ym mhen drawr byd, ac yn wir yn byw gyda thrugareddau or gwledydd pellennig hynny yn eu cartrefi gan bod hon yn gymuned sydd llawer oi dynion yn gweithio ar y mr.

Ond mae hon yn fwy na nofel gymdeithasol; rhyw fath o pwy wnaeth yw hi, neu hyd yn oed beth wnaeth. Mae yma sawl haen o ddirgelwch ac maer nofelydd yn gelfydd iawn yn y modd maen datgelu ychydig bach o wybodaeth ar y tro. Ar l dweud hyn, maer diweddglo i mi yn rhy amhendant. Gwn ei bod yn ffasiynol gadael y diweddglo'n benagored er mwyn caniatu ir darllenydd benderfynu beth yn union syn digwydd; fy nadl i yw petawn in medru gwneud hynny'n effeithiol y byddwn innau hefyd yn nofelydd.

Fe ddarllenais y nofel hon mewn diwrnod. Mae hynna'n dweud tipyn amdani. Maen afaelgar, maen syml, maen fyr. Ond mae yma rai pethau nad ydynt yn taro deuddeg yn hollol i mi. Maen anodd gen i ddychmygu merch bedair ar ddeg oed yn disgrifio 'yr holl dduwch sydd y tu mewn i mi'. Ac mae yma brolog, a hwnnw mewn dwy ran. Mae dau baragraff olaf y prolog fel petaent yn hollol ar wahn i weddill y gwaith. Roeddwn yn gobeithio y byddair darn yma yn gwneud mwy o synnwyr ar l i mi orffen darllen y nofel; ron in gobeithio rywsut y byddair darnau yn disgyn iw lle. Ni ddigwyddodd hynny. Ond rhyw fn bethau ywr rhain mewn nofel sy'n rhwydd iw darllen, ac un syn sicr o roi pleser i lawer.

Dana Edwards

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Y Gongol Felys
(Edith's Voyage)
Fourteen-year-old Edith longs for the adventure and mystery she finds in novels, but when she experiences them in the cold springtime of 1912 she will regret the sudden end of childhood stability. When her widowed sea-captain father resumes his long voyages around the Horn and announces that his sister-in-law, Netta, will take charge in his absence, his sister Gwen, who had brought up the motherless children, abruptly walks out. Edith's older brother and sister are already beginning to live their own lives and when the harsh, black-clad Netta arrives, Edith's only ally is Dorti, the cheerfully unbiddable maid, who quickly becomes her close friend. When the two girls try to discover Netta's mysterious past, it is the more worldly-wise Dorti who finds the clues and grasps their significance before orchestrating the chilling dnouement. Through Edith's eyes we see the inevitable unravelling of a family trying to conceal the shameful circumstances of a deep rift some twenty years earlier. She realises that her former image of her family was false, but realisation brings only unhappiness and a sense of guilt. The gradual unravelling of Edith's familiar world marks not only the end of childhood certainties and innocence but forms a prologue to the wider social upheavals that will come to this part of rural north-west Wales with the First World War, already under way by the time her story is finished. Meinir Pierce Jones's first novel for adults, evoking a defining moment in the history of her own home area, is a beautifully written, understated gem. Using suggestion and small telling details she deftly brings people and places into vivid focus whilst imperceptibly tightening the psychological tension. This is a haunting, memorable book.
Cyfnewidfa Ln Cymru/Wales Literature Exchange
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gwr y Gwyrthiau (DVD104)
 
£5.99
 
Prynwch
Bywyd Ynys Mon / Anglesey ...
Gwilym T. Jones
£2.00
 
Prynwch
50 o Ganeuon i'r Dysgwyr
Alun Ifans
£1.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch