Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Swigod: Achub Myrffi
Alys Jones
ISBN: 9781843235231 (1843235234)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Gillian F. RobertsAddas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x130 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £4.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £2.99 (59.9%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae gwaith ysgol yn gallu bod yn ddiflas. Ond does dim yn ddiflas am y dasg ddiweddaraf sy'n wynebu disgyblion Blwyddyn 6, Ysgol Bryncoed. Mae hyd yn oed Myrff bach a'r criw'n awchu am gael bwrw ati gyda'r cywaith diddorol. Darluniau gan Gillian F. Roberts. Addas i blant 9-11 oed.

School work can be boring. But there is nothing boring about the latest task to face the Year 6 pupils at Ysgol Bryncoed. Even little Myrff and the gang are eager to get started with an interesting project. Illustrated by Gillian F. Roberts. Suitable for children aged 9-11 years.
Dyma stori fywiog am griw o blant ysgol ym Mlwyddyn Chwech yn gwneud cywaith a fydd yn gwellar ardal leol. Er hyn, maer anturiaethau yn mynd nhw ymhell or ystafell ddosbarth wrth geisio atal creulondeb i anifeiliaid.

Maer stori yn dal sylw or frawddeg gyntaf wrth ir plant weld pry copyn enfawr, a cheir disgrifiad manwl a doniol o geisio ei ddal ai ollwng yn rhydd. Ceir cymeriadau creadadwy a doniol: Elen syn cael ei synnu gan bob dim, Catrin dim nonsens, Rhys syn gwybod popeth, Elwyn yr un tawel, a Myrf Bach syn dipyn o glown. Er hyn, Myrf syn cael y syniad o achub Myrffi, sef Mochyn ei ewythr, rhag iddo ddiweddu ei ddyddiau fel bacwn brecwast bore Sadwrn!

Maer digwyddiadau yn symud yn gyflym fel nad oes munud i ddiflasu, rhywbeth fyddain apelion fawr at blant Blynyddoedd 5 a 6. Ceir iaith addas i blant or oedran yma, er mae'n bosib y byddai angen esbonio ychydig or dafodiaith ogleddol.

Yn sicr, dyma lyfr apelgar, or clawr lliwgar ar lluniau tu mewn ir diweddglo. Llyfr gwerth ei gael ar unrhyw silff lyfrau!

Gail Roper

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lloerig: Pws ...
Harriet Castor
£3.50
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Mewn Limbo
Gwyneth Glyn
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: ...
Caryl Lewis
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch