Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ar hyd y Flwyddyn
Amryw / Various
ISBN: 9781843235248 (1843235242)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Fran EvansAddas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Caled, 271x209 mm, 126 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr rhodd sy'n disgrifio gwahanol fisoedd y flwyddyn drwy gyfrwng stori a cherdd gyda darluniau o waith yr arlunydd Fran Evans. Mae pob pennod yn ymdrin â mis o'r flwyddyn. Cyfranwyr: Sioned Lleinau, Tudur Dylan, Eiry Palfrey, Siân Lewis, Dwynwen Lloyd Evans, Caryl Lewis, Non Vaughan Williams, Mererid Hopwood, Elin Meek, Helen Emanuel Davies, Ceri Wyn, Meinir Pierce Jones.

A book that describes the different months of the year through stories, poems and illustrations by artist Fran Evans. Each chapter focuses on one individual month. Contributors include: Sioned Lleinau, Tudur Dylan, Eiry Palfrey, Siân Lewis, Dwynwen Lloyd Evans, Caryl Lewis, Non Vaughan Williams, Mererid Hopwood, Elin Meek, Helen Emanuel Davies, Ceri Wyn, Meinir Pierce Jones.
Dyma galendr o gyfrol syn cynnwys storau a cherddi i adlewyrchu pob mis or flwyddyn. Maer calendr yn llawn ir ymylon o ddigwyddiadau a dathliadau amrywiol iw rhannu au blasu yng nghwmni plant. Mae ffenestr gyntaf y calendr yn agor gyda stori gynnes am eira oer mis Ionawr gan Sioned Lleinau. O droi at fis Chwefror, cawn gadwyn o gerddi syn tynnu llun Tudur Dylan Jones i ni o fyd llawn y mis bach. Wrth agor drws mis Mawrth yng nghwmni Eiry Palfrey, cawn sbecian drwy ddyddiadur Dewi a Non syn dathlu eu pen blwyddi yn saith oed a chawn ddathlu pob math o bethau eraill gydar ddau hyd ddiwedd y mis!

Ond does dim rhaid cadw at rod y flwyddyn wrth ddarllen y gyfrol hon. Cewch neidio o fis i fis ac o dymor i dymor fel y mynnwch. Efallai mai mis Rhagfyr fydd yn mynd ch bryd pan fo Meinir Pierce Jones yn dweud storir geni yng nghanol jigs y dawnswyr hwla. Neu beth am fentro neidio ar drn sgrech Aberteifi ym mis Tachwedd neu fynd i Ynys Sgomer ym mis Gorffennaf neu gael eich tynnu gan dennyn Caradog y ci ym Mannau Brycheiniog yn yr Hydref?

Cewch fynd o fan i fan Ar hyd y flwyddyn a chlywed acenion a thafodieithoedd gwahanol wrth grwydro-darllen gwaith awduron a beirdd fydd yn eich tywys o le i le neu drwy fydoedd hudolus. Waeth ffenestr pa fis fydd yn cymryd eich ffansi, cewch wledd trwy air a llun yn y gyfrol hon. Maer arlunwaith yn annwyl o fyw; yn fath o luniau clasurol syn cyhwfan yn llygaid meddwl plentyn. Yn wir, maer clawr ynddoii hunan yn orig storol syn pelydru cynnwys y misoedd ar gyfrol yn ei chrynswth.

Os am fisoedd o ddarllen diddan, hamddenol i blant, yna mae Ar hyd y Flwyddyn yn almanac perffaith!

Gwawr Maelor Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Caneuon Heddiw (9001)
 
£5.50
 
Prynwch
Caneuon Gwerin i Blant
 
£3.50
 
Prynwch
Cynghanedd Cariad - ...
J. Eirian Jones
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch