Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Canu'n y Co'
Annes Glynn
ISBN: 9781843235262 (1843235269)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2013
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 197x129 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel ddifyr a chofiadwy am y berthynas gymhleth rhwng pobl â'i gilydd, ac am y modd y gall cerddoriaeth ein huno a'n cyffwrdd ar lefel ddofn.

A lively, thought provoking tale about people's complicated relationships and how music can unite and touch us at the deepest level.
Maen anodd gwylio cr yn perfformio heb bendroni dros faint o ddadlau a fu yn yr ymarferion dros bob cn, dros wisg a channoedd o fanylion bach eraill cyn cyrraedd y llwyfan. Gall pob aelod neu gyn-aelod o gr uniaethu gydar nerfusrwydd neu'r straen ar wynebaur cantorion. Mae hyn yn ei wneud yn lle perffaith i osod nofel, ac mae nofel ddiweddaraf Annes Glynn yn cydblethu helyntion pedwar aelod o gr newydd y Dwsin yn grefftus.

Ar l sylwi mai uchafbwynt noson o ymarfer gyda chr diflas y Melodau ywr ddiod yn nhafarn y Lechan Las cyn troi am adre, mae Eirys yn dewis sefydlu cr newydd, sef y Dwsin. Ceir safbwynt y pedwar aelod yn unigol, un ar l y llall, mewn pedair pennod cyn unor cymeriadau yn y bumed bennod neur gytgan. Maer patrwm yman cael ei ailadrodd ac maen rhoi strwythur diddorol ir nofel. Wrth i Eirys, Gwenda, Jackie a Catrin ddweud eu storau'n unigol, mae helyntion y cr yn eu clymu. Ym mhob pennod unigol maer cymeriad yn wynebu problem newydd problemau dynion yn aml. Maer rhain yn teimlo fel storau byrion syn rhoi cipolwg cefn llwyfan i ni ar stori fawr y cr.

Maer cymeriadau o bersonoliaethau hollol wahanol iw gilydd ond maen hawdd uniaethu rhannau o bob cymeriad. Maer gwrthgyferbyniad rhwng Eirys ai nith Catrin, sydd dal yn ddisgybl ysgol, yn drawiadol gan fod Catrin yn aml yn ymddwyn yn fwy aeddfed a chyfrifol nai modryb. Teimla'r nofel fel jig-so gan ei bod yn neidio o safbwynt un cymeriad ir llall, a'r darnau'n wahanol i'w gilydd ond yn creu un cyfanwaith tynn.

Bydd y portreadau o ferched cyfoes au problemau yn apelio at unrhyw un sydd yn hoff o chick-lit. Mae Canu yn y Co yn nofel ysgafn, hawdd iw darllen syn llwyddo i ddal sylwr darllenydd wrth wibio drwy wahanol ddigwyddiadau ac emosiynau. Maen nofel grefftus lle maer darnau doniol a thorcalonnus yr un mor afaelgar.

Nia Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Chwerthin, dagrau, ysbrydoliaeth, dihangfa.

Mae cerddoriaeth yn gallu creu amrywiaeth o emosiynau cryfion ynom.
Pan fo Eirys yn penderfynu sefydlur grŵp gwerin arbrofol Dwsin yn y Bar i chwythu anadl newydd i mewn i hen alawon, maer effaith yn bellgyrhaeddol.

I bedair or Dwsin au teuluoedd dawr penderfyniad i herior felodi draddodiadol mwy nag un nodyn annisgwyl yn ei sgil, a buan y cnt eu harwain i gyweirnodau go wahanol ir arfer.

Eirys, Gwenda, Jackie, Catrin. Er eu bod yn creu alaw syn asion berffaith mewn gig, ar daith ac ar lwyfan, gwelwn hefyd fod ganddynt eu cn unigryw eu hunain.

Yn y bwlch disgwylgar hwnnw rhwng diwedd y gn a dechraur gymeradwyaeth, beth syn eu hwynebu tybed? Ai curiad gwag neu ymateb syn trawsnewid?

Dyma stori afaelgar, fywiog am y berthynas gymhleth rhwng pobl i gilydd ar modd y gall cerddoriaeth ein huno an cyffwrdd ar y lefel ddyfnaf.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 37. Leah
Leah Owen
£8.95
 
Prynwch
Veritas - Enillydd Gwobr ...
Mari Lisa
£8.99
 
Prynwch
Llyfrau Llafar Gwlad: 83. ...
 
£7.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Prynwch
Plant
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Prynwch