Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Swigod: Dwyn Cân y Byd
Hefin Jones
ISBN: 9781843235286 (1843235285)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x129 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £4.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £2.99 (59.9%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel wyddonias, wedi ei lleoli yn y flwyddyn 2056; mae'r ymerawdwr creulon wedi gwahardd cerddoriaeth drwy wenwyno pob nodyn cerddorol. Yn wyneb hynny mae Dafydd a chymeriadau eraill yn mynd ati i chwilio am y nodau coll. Addas i blant 9-11 oed.

A science-fiction novel set in the year 2056; the evil emperor has banned music by poisoning every musical note. Dafydd and his new friends must find all the lost notes. Suitable for children aged 9-11.
Dafydd yw disgybl rhif 81816 yn Ysgol Gymraeg 123 Fyd Eang ac maen byw yn nhref 171 yng Nghymru. Y flwyddyn yw 2056. O fore hyd nos, mae gajets cyfrifiadurol yn rheoli ei fywyd – or ystafell gawod electronig syn ei olchi ai sychu i olau coch syn rhybuddio ei fam os nad yw wedi glanhau ei ddannedd. Wrth wasgu botwm oren, daw ei orsaf waith i lawr or to a bydd ei ddiwrnod ysgol yn dechrau dros y gwifrau. Mr 022 ywr athro mathemateg a 432576 yw rhif ei ffrind Steffan. Nid oes fiw iddo hel meddyliau na chrwydro oddi wrth ei waith oherwydd mae athrawon yn y flwyddyn 2056 yn gallu darllen meddyliau!

Ond wrth gael gwers hanes am ysgolion y gorffennol yn y flwyddyn 2006, mae ei fywyd yn newid. Daeth i wybod bod disgyblion 2006 yn canu ac yn gwrando ar gerddoriaeth a nodau yn eu clustiau. Felly, pwy sydd wedi dwyn nodau a chaneuon y blaned, tybed? Pwy ywr Arlywydd Iallor? Sut mae disgybl 81816 yn herior blaned?

Maer stori ffug-wyddonias yma yn mynnu atebion! Felly, mynnwch gopi!

Gwawr Maelor

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffyliaid a Phethau ...
Daniel Morden
£2.25
 
Prynwch
Cyfres Whap!: hlo brian!
Meleri Wyn James
£2.00
 
Prynwch
Cyfres Whap!: O Ongl Arall
Martyn Geraint
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch