Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Rara Avis
Manon Rhys
ISBN: 9781843235316 (1843235315)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 184x124 mm, 384 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel wedi ei lleoli yn un o bentrefi Cwm Rhondda yn yr 1950au yn portreadu hapusrwydd a thristwch merch ddeg oed sy'n cofnodi ei gweithgareddau a'i hemosiynau, a'i pherthynas gymhleth gyda chyfoedion ac oedolion, yn arbennig ei pherthynas gyda'i mam alcoholig ac emosiynol ansefydlog.

A novel set in a Rhondda valley village in the 1950s portraying the happiness and sadness of a ten-year old girl who records her childhood activities and emotions, and her complex relationship with peers and adults, especially her relationship with her emotionally unstable and alcoholic mother.
Dron l, prynais ddau lyfr yn yr un diwrnod. Dwy nofel, dwy nofel Gymraeg, awduron cydnabyddedig. Dwy nofel hefyd syn mynd ni fymryn y tu hwnt i realaeth, syn ceisio ymestyn y ffiniau.

Yna cefais gais i adolygu un or nofelau. Maen debyg, petawn wedi cael cais i ddarllen y llall, y buaswn wedi ei gorffen erbyn hyn, ond dyletswydd fuasai hynny. Roeddwn wedi gorffen darllen Rara Avis cyn ir cais gyrraedd – a phleser fu hynny. Ddyweda i ddim prun ywr llyfr arall – dyfalwch! – ond y mae nofel Manon Rhys yn haeddu ymdriniaeth lawn a manwl. Nid dyma gewch chi yma, ond mi fedra i o leia geisio rhannu peth or wefr, a phigo ar bwyntiau sydd weithiaun taro mor fyw a chywir fel eu bod nhwn boenus.

Branwen. Brainwen or whatever . . . Ar holl enghreifftiau eraill o mor ddi-hid y mae pobl am eich enw, y peth mwyaf personol sydd gan y ferch.

Ond maen nhwn ffeind, hefyd, ei ffrindiau. Ac weithiau mi gewch atgof o rywbeth sydd heb ddiflannu.

'Licoch clywed yn wilia yn Gwmrg; gwetwch rwpath arall yn Gwmrg!'

'Pam na chawn ni siarad yn Gymrg pan ddaw dy dad sha thre?'

'Pops yn gallu bod yn od ymbythtu pethe felna. Ma fen Labour Party, twel.'

Ond tydi bywyd ddim yn hawdd, ddim yn fl, ddim yn llinellau syth o brint oedolion i Branwen Dyddgu Roberts. Fel mae Secrets Branwen Dyddgu Roberts yn ei ddatgelu. A datgelu mwy wrth iw hysgrifen newid, iw harddull newid, i iaith y bobl oi chwmpas newid, y Cymry cynhenid, y Cymry cudd, y Cymry Saesneg eu hiaith.

Mae Rara Avis yn hedfan ymhell i ffwrdd oddi wrth y nofel wledig. Maer aderyn prin yma yn herior darllenydd. Brysiwch, slapiwch y rhybudd iechyd arni: GALL DARLLEN Y NOFEL HON DDIFRODI EICH RHAGDYBIAETHAU. Maer nofel hon yn peri i chi feddwl, yn peri i chi ddinistrio llawer och delweddau cyfforddus am y Cymoedd ac am Gymreictod, hyd yn oed. Gallai puryddion iaith sydd ddim yn hoffi bratiaith a marinas a phethau eraill anghydnaws bywyd go-iawn ffeindio llawer o bethau iw drwg-leicio yn y llyfr hwn.

Fel maen nhw wiriona.

Meg Elis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Rara Avis
Branwen Dyddgu Roberts - the 'rare bird' of the novel's title - is different from her friends. Her house is set apart from their steep terraces. She has no father. Her mother is an alcoholic. And she speaks a different language: most of her neighbours cannot even pronounce her name. Manon Rhys's semi-autobiographical novel follows the fortunes of this sensitive young girl as she grows up in a south Wales mining village in the 1950s and comes to terms with a world in which she never quite feels at home. If Rara Avis is about childhood, it is also about language. For Branwen, Welsh is the litmus paper of both identity and alienation, belonging and loss. It offers a kind of community: but here, in the anglicised Rhondda this is largely a community of other migrants, the old and the dead. (The local cemetery provides Branwen with her most congenial retreat). And if it is the medium of education for a new generation of children, a possible focus of new community, it also stirs fierce animosity and prejudice. Language is never merely a vehicle of communication. Manon Rhys does justice to all layers of this cultural mix, using voices from past and present, both Welsh and English, to construct a microcosm of modern Wales. And it does so through the slow accumulations of a child's daily encounters with an uncomfortable world which she has no choice but to make her own. It is a tour de force of close observation, vivid dialogue, subtle characterisation and multiple perspectives: a Kstlerroman which tells the story of an emerging writer but also of the medium through which she writes and the environment that has made her.
Cyfnewidfa Ln Cymru/Wales Literature Exchange
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Haf a Cherddi Eraill, Yr
R. Williams Parry
£5.00
 
Prynwch
Writers of Wales: Rhydwen ...
Donald Evans
£9.99
 
Prynwch
Severn Tsunami?, The
Mike Hall
£14.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch