Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cês Hana
Karen Levine
ISBN: 9781843235361 (1843235366)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Eigra Lewis Roberts.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 245x165 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £5.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £3.99 (66.6%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Ym mis Mawrth 2000 mae cês yn cyrraedd canolfan addysgol yr Holocost yn Tokyo. Yr oedd yn perthyn i blentyn amddifad o'r enw Hana Brady. Pwy oedd Hana? Beth ddigwyddodd iddi? Stori wir am ddau blentyn Iddewig o Siecoslofacia, a'r hyn ddigwyddodd iddynt pan gafodd eu gwlad ei goresgyn gan y Natsïaid yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

In March 2000 a suitcase arrives at the educational centre for the Holocaust in Tokyo. It belonged to an orphan called Hana Brady. Who was Hana? What happened to her? A true story about two Jewish Czech children and about what happened to them when their country was invaded by the Nazis during the Second World War.
Rwyn ysgrifennu hwn, yn amserol, drannoeth cyngerdd Cofio Hiroshima a Nagasaki ar S4C; cyngerdd dirdynnol i uno cenedlaethau a chenhedloedd mewn gweddi dros heddwch. O Siapan hefyd y daeth y cymhelliad roddodd fodolaeth ir gyfrol fach deimladwy hon, Cs Hana. Ynddi, cawn gipolwg ar fywyd a ffawd un plentyn Hana Brady, Iddewes o Tsiecoslofacia, yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Ond nid bywgraffiad moel mor llyfr.

Y maer gyfrol yn plethu stori Hana, ai hen ffotograffau teuluol poenus o dlws a chyffredin, gyda stori ymchwil Fumiko Ishioka, cyfarwyddwraig Canolfan yr Holocost yn Tokyo.

Yn fyr, dymar cefndir. Yng Nghanolfan yr Holocost, mae hen gs brown gwag. Ar y cs mae enw Hana Brady. Cwestiwn cyson y cannoedd o blant fydd yn ymweld r Ganolfan yw: Ond pwy oedd Hana? Neb yn gwybod. Felly, aeth Fumiko Ishioka ati ar ran plant Siapan i ddarganfod yr ateb. Cs Hana yw canlyniad ei dyfalbarhad hi. Am yn ail bennod, maer llyfr yn nyddu trywydd ymchwil syn mynd ni o Siapan i Tsiecoslofacia i Ganada ein dyddiau ni, gyda stori bywyd Hana yn tyfu i fyny yn y tri degau ar pedwar degau, a sut y chwalwyd ei hapusrwydd.

Maer symud yma rhwng y gorffennol ar presennol, rhwng synhwyro a sicrwydd, tristwch a gobaith, yn creu gwrthgyferbyniadau a thyndra effeithiol. Maer storin cydio yn y dychymyg. Maer arddull yn plethu disgrifiadau telynegol, cynnes gyda chyffro darganfyddiadau ymchwil hanesyddol. Trwyr cyfan, maer addasiad yn creu empathi rhwng y darllenydd a Hana, ei brawd Georg a Fumiko.

Maen stori syn cyffwrdd calon. Maen tanlinellu pwysigrwydd anrhydeddu pob un bywyd; mewn rhyfel, stori un yw stori llawer ond nid ywn llai pwysig oherwydd hynny. Cyfrol i bob oed yw hi. Maen stori am blentyn ond nid i blant yn unig; maen stori am golled, ac am gael eto. Ac yn y cael hwnnw, mae yna ddygymod, pwrpas a llonyddwch meddwl.

l-nodyn. Gwaddol yr ymchwil yma oedd sefydlu mudiad heddwch i ieuenctid yn Siapan Yr Adenydd Bychain syn cwrdd yn fisol i weithio dros heddwch. Llyfr gwerthfawr yw hwn, felly, i blannu hedyn yr un ymdeimlad ym meddylien pobol ifanc ninne, mewn blwyddyn o goffu mewn byd cynyddol dreisgar.

Cathryn Gwynn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Siop Gwalia
Ivor Owen
£5.95
 
Prynwch
History of Education in ...
Gareth Elwyn Jones
£4.00
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Mewn Limbo
Gwyneth Glyn
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch