Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Gwreichion: Jyngl Mam-Gu
Colin West
ISBN: 9781843235446 (1843235447)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Colin WestAddaswyd/Cyfieithwyd gan Non Vaughan Williams.Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 1/2 Fformat: Clawr Meddal, 48 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £3.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori gyda lluniau difyr ar gyfer plant sy'n dechrau cael blas ar ddarllen ar eu pennau eu hunain.

A story with entertaining pictures, suitable for children who are beginning to read independently.
Dyma stori gyffrous ar gyfer plant Blynyddoedd 2 a 3 sy'n mwynhau bod allan yn yr ardd ac yn awyddus i ddysgu mwy am natur.

Digwyddar cwbl yng ngardd gefn Mam-gu y bachgen yn y stori. Dydyn ni ddim yn dysgu enwr bachgen bach, ond mae ei berthynas i fam-gu yn amlwg yn bwysig iawn iddo.

Cawn ddysgu am ardd Mam-gu yn y stori, gan ddod ar draws nifer helaeth o nodweddion natur. Byddai'n adnodd hyfryd i athrawon iw ddefnyddio er mwyn hybu dysgu am blanhigion a bywyd gwyllt yn yr ardd, ond trueni nad oes lluniau lliw i hyrwyddor addysgu ymhellach.

Mae yma luniau addas a llawer yn digwydd ynddyn nhw gan wneud i chi ymchwilio ymhellach, gan fod swigod siarad yn nifer or lluniau. Maer print yn fras ac o faint addas i blant, gyda neges bwysig ynglŷn r amgylchedd a sut i ofalu amdano. Trueni fod Mr Gwyn drws nesaf mor fusneslyd yn mynnu amharu gardd Mam-gu, a phwy yw Twm Llwyd tybed? Llyfr hyfryd.

Carol Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Dechrau Darganfod: ...
Lesley Anne Ivory
£1.45
 
Prynwch
Cyfres Gwalch Balch: 3. ...
Margaret Ryan
£3.99
 
Prynwch
Cyfres Gwalch Balch: 5. ...
Margaret Ryan
£3.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch