Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Lladdwr
Llion Iwan
ISBN: 9781843235620 (1843235625)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £6.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £3.99 (57.1%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori sydd wedi'i seilio'n fras ar achos yr ymgyrchydd gwrthniwclear, Hilda Murrell, a lofruddiwyd yn ei chartref ger Amwythig yn 1984. Un o drioleg o nofelau iasoer, sydd hefyd yn cynnwys Casglwr ac Euog.

A novel based on the story of Hilda Murrell, an anti-nuclear campaigner who was murdered in her home near Shrewsbury in 1984. This is a title in a thrilling trilogy of novels, which also includes Casglwr and Euog.
Weithiau gall nofelydd daro ar gymeriad cryf syn haeddu ymddangos mewn mwy nag un nofel. Ond gall amgylchiadau ei bresenoldeb yn y nofel gyntaf lyffetheirior defnydd ohono mewn nofelau dilynol. Rheswm tebyg i hyn sydd y tu l i nofel newydd Llion Iwan, Lladdwr.

Gwelwyd y newyddiadurwr Dafydd Smith yn nofel flaenorol yr awdur, Casglwr. A thra byddai modd ei ddefnyddio mewn nofel ddilynol, dewisodd yr awdur droi at stori ragflaenol, dyfais y gwelwyd cryn ddefnydd ohoni – yn enwedig mewn ffilmiau. Ac mae hin ddyfais syn gweithio.

Dawn fawr Llion Iwan, yn y nofel hon ai nofel gyntaf, yw ei allu i gadwr stori i symud. O fewn 144 o dudalennau fen llusgir gan y digwyddiadau o Ganolbarth Cymru i Lundain, i Ogledd Iwerddon ac mor bell r Malfinas. Ac yn wahanol iw nofel gyntaf, a oedd yn dilyn trywydd llofrudd lluosog, mae'r awdur yn mynd ni i isfyd y gwasanaeth cudd. Awn yn l i Ryfel y Malfinas a hanes suddo llong y Belgrano, stori sydd hyd y dydd heddiw yn gwrthod gorwedd yn dawel.

Mae profiad yr awdur fel newyddiadurwr yn dod ir amlwg drwyddi draw, ar un mor amlwg yw ei wybodaeth o achosion go iawn. Yn Casglwr cawn stori sydd, yn fras, wedi ei seilio ar achos go iawn y llofrudd lluosog Peter Moore. Yn Lladdwr cawn stori sydd wedi ei seilio yn fras ar achos yr ymgyrchydd gwrth-niwclear Hilda Murrell, a lofruddiwyd yn ei chartref ger Amwythig yn 1984. Am flynyddoedd bur gwasanaethau cudd yn y ffrm nes ir llofrudd go iawn gael ei ddal yn gymharol ddiweddar.

Maer arddull drwyddi draw yn rhedeg yn rhwydd ac yn ymddangos yn ddiymdrech. Ond caf y teimlad fod llawer iawn o chwynnu y tu l ir cyfan. Cynildeb yr awdur yw un oi gryfderau mawr. Mewn un ffordd, mewn nofel fel hon gall hynny fod yn anfantais gan fod y stori, sydd ar gefndir mor eang, yn haeddu bod yn blockbuster o bedwar neu bum can tudalen.

Ond y neges yw bod Llion Iwan wedi llwyddo unwaith eto i greu nofel syn cynnig dihangfa bleserus ir darllenydd. Ar newydd da, os ywr sibrydion yn wir, yw bod trydedd nofel ar y ffordd, y nesaf yn olynu Casglwr o ran amser. Prysured yr amser hwnnw.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffair Gaeaf a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch